Gå til indhold

Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Om nævnet

Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. En af nævnets opgaver er at behandle klager over Adoptionssamrådets afgørelser om godkendelse som adoptant. Udgangspunktet for alt vores arbejde er, at en adoption skal være til barnets bedste.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring