Medlemmer af Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Otte af medlemmerne repræsenterer forskellig fagkundskab, og to er lægmedlemmer.

Adoptionsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og ni andre medlemmer.

Fire medlemmer repræsenterer den lægelige sagkundskab – pædiatri, intern medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri – et medlem er psykolog, et medlem er socialrådgiver, og to medlemmer er jurister.

Nævnsmedlemmerne udpeges for en periode på fire år og er senest blevet beskikket i april 2014.

Medlemmerne er


Thomas Loose weboptimeretThomas Lohse 

Thomas Lohse er juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 1992. Samme år ansat som fuldmægtig i Undervisningsministeriets Byggedirektorat og senere samme år i Direktoratet for udlændinge. Fra 1995 har han været ansat ved domstolene ved en række byretsembeder på Sjælland. I 2005-2006 blev han konstitueret dommer i Københavns Byret og fra 2007-2011 dommer ved Retten i Glostrup. Fra februar 2011 har han været landsdommer i Østre Landsret. Thomas Lohse er pr. 1. april 2014 udnævnt som formand for Adoptionsnævnet.

 

Lene Conrad

Lene Conrad 

Lene Conrad blev beskikket som næstformand i Adoptionsnævnet den 1. august 2014 og er til daglig kontorchef i Ankestyrelsens adoptionskontor, Børn og Familie 2. Lene er juridisk kandidat fra 2001 og har arbejdet med adoptionsområdet siden 2005.

 


Lone Vandborg

Lone Vandborg er uddannet socialrådgiver i 1984 og er desuden uddannet pædagog.  Lone Vandborg har siden 2004 været ansat som souschef i Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune og er daglig leder af Familieafsnittet og har diplom i ledelse. Hun har et indgående kendskab til børne- og ungeområdet fra sit tidligere arbejde i kommuner som familierådgiver, som tilsynsførende med plejefamilier, aflastnings- og døgninstitutioner og fra sit nuværende arbejde som leder. Lone Vandborg har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 


Claus Mackeprang

Claus Mackeprang er uddannet politibetjent i 1982. Han har i forbindelse med sit arbejde haft en stor kontaktflade samt forskelligartede sagsområder. Han har blandt andet været udsendt til Irak, Rusland, Kosovo og Sri Lanka. Claus er nu ansat ved Midt- og Vestjyllands Politi. Claus Mackeprang har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 

 

Hans Mørch Jensen

Hans Mørch Jensen

Hans Mørch Jensen er uddannet læge fra Århus Universitet 1997 og blev speciallæge i psykiatri i 2005. Ud over Dansk Psykiatrisk Selskabs grunduddannelse i psykoterapi har han gennemgået Selskab for adfærds- og kognitiv terapis kognitive uddannelse. Hans Mørch Jensen er aktuelt ansat som overlæge ved Psykiatrisk Center København på specialafdelingen for angst og affektive lidelser. Han har tidligere været ansat på bl.a. centralsygehuset i Hjørring, Psykiatrisk Hospital i Århus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus, Århus Kommune Hospital, Bispebjerg Hospital og Kompetencecenter for affektive lidelser ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet. Han har erfaring fra sygehussektoren i England, Israel, Finland, Spanien og Uruguay. Hans Mørch Jensen har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2010.


Jan Erik Henriksen

Jan Erik Henriksen

Jan Erik Henriksen er speciallæge og ph.d. i medicinske sygdomme, herunder specielt hormonsygdomme. Han er overlæge ved Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital. Herudover er han klinisk lektor ved Syddansk Universitet. Han har specielt beskæftiget sig med diabetes såvel klinisk som i forskningssammenhæng som administrativt. Han er formand for Fyns Diabetesudvalg, formand for Diabetes Udvalg Region Syddanmark samt formand for Udvalget for patientrettet forebyggelse og behandling på Fyn. Jan Erik Henriksen har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2010.


Dorthe Bredesen

Uddannet Cand.psych. i 1988. Er autoriseret og specialist i psykoterapi og supervisor godkendt. Er endvidere specialist i Klinisk børneneuropsykologi. Har en 3 årig videreuddannelse i psykoterapi og supervision. Har kontinuerligt arbejdet inden for børne- og familieområdet i kommunalt-, børnepsykiatrisk-, og amtsligt regi. Har ledelseserfaring. Er aktuelt ansat i Neurocenter for Børn og Unge, Center for Hjerneskade siden 2010. Her arbejdes med specialiseret børneneuropsykologisk udredning af børn og unge med medfødte og erhvervede hjerneskader, samt rådgivning af deres forældre og det pædagogiske personale omkring børnene/de unge. Dorthe Bredesen har været medlem af Adoptionsnævnet april 2016.


Grete Teilmann

Grete Teilmann er speciallæge og ph.d. i pædiatri (børn og unges sygdomme), og har særlig interesse for ungdomsmedicin, hormonsygdomme og socialpædiatri. Hun er overlæge ved Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital. Herudover er hun klinisk lektor ved Københavns Universitet. Hun har specielt beskæftiget sig pubertetsudvikling hos adopterede børn, såvel klinisk som i forskningssammenhæng. Hun er medlem af Videnskabsetisk Komité, og formand for udvalget for forskning og uddannelse i Dansk Ungdomsmedicinsk Selskab. Grete Teilmann har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 


Søren Olufsen

Søren Olufsen

Søren Olufsen er presseansvarlig i Danmarks Lærerforening og har tidligere arbejdet som presse- og kommunikationsrådgiver i FOA og som journalist på TV Avisen og Radioavisen. Søren Olufsen har været medlem af Adoptionsnævnet som lægmedlem siden april 2012.

 

Anne Lise Olsen

Anne Lise Olsen er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring  indenfor hele det børne- og ungdomspsykiatriske felt og har siden 2011 været ansat som overlæge ved Børne - og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri.  Hun har særlig interesse for børns tidlige udvikling og arbejder i afsnit med børn i alderen 0-3 år. Hun er medlem af forskningsgruppe på Statens Institut for Folkesundhed og forsker i tidlige tegn på psykopatologi  og forebyggelse.  Anne Lise Olsen har været medlem af adoptionsnævnet siden januar 2017.

Sidst opdateret 16.03.2017