Gå til indhold

Medlemmer af Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Otte af medlemmerne repræsenterer forskellig fagkundskab, og to er lægmedlemmer.

Adoptionsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og ni andre medlemmer.

Fire medlemmer repræsenterer den lægelige sagkundskab – pædiatri, intern medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri – et medlem er psykolog, et medlem er socialrådgiver, og to medlemmer er jurister. Derudover er der to lægmedlemmer.

Nævnsmedlemmerne udpeges for en periode på fire år.

Medlemmerne er

Thomas Lohse

Opd. marts 2020

Thomas Lohse er juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 1992. Samme år ansat som fuldmægtig i Undervisningsministeriets Byggedirektorat og senere samme år i Direktoratet for udlændinge. Fra 1995 har han været ansat ved domstolene ved en række byretsembeder på Sjælland. I 2005-2006 blev han konstitueret dommer i Københavns Byret og fra 2007-2011 dommer ved Retten i Glostrup. Fra februar 2011 har han været landsdommer i Østre Landsret. Thomas Lohse er pr. 1. april 2014 udnævnt som formand for Adoptionsnævnet.

 Lene Conrad

lene 2.jpg

Lene Conrad blev beskikket som næstformand i Adoptionsnævnet den 1. februar 2021 og er til daglig ankechef i Ankestyrelsens børn- og arbejdsskadeafdeling, hvor hun har ansvaret for konkret og generel sagsbehandling på adoptionsområdet. Derudover hører Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger også under kontorets ansvarsområder. Lene Conrad er cand.jur. fra 2001. Hun har været ansat i Ankestyrelsen siden 2012, hvor hun har varetaget forskellige ledelsesopgaver.

Lone Vandborg

Lone Vandborg er uddannet socialrådgiver i 1984 og er desuden uddannet pædagog.  Lone Vandborg har siden 2004 været ansat som souschef i Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune og er daglig leder af Familieafsnittet og har diplom i ledelse. Hun har et indgående kendskab til børne- og ungeområdet fra sit tidligere arbejde i kommuner som familierådgiver, som tilsynsførende med plejefamilier, aflastnings- og døgninstitutioner og fra sit nuværende arbejde som leder. Lone Vandborg har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 

 

Claus Mackeprang

Claus Mackeprang er uddannet politibetjent i 1982. Han har i forbindelse med sit arbejde haft en stor kontaktflade samt forskelligartede sagsområder. Han har blandt andet været udsendt til Irak, Rusland, Kosovo og Sri Lanka. Claus er nu ansat ved Midt- og Vestjyllands Politi. Claus Mackeprang har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016.

Bjarne Ørskov Lindhardt

Bjarne Oerskov LindhardtBjarne Ørskov Lindhardt er speciallæge i medicinske sygdomme herunder infektionssygdomme. Han er ledende overlæge ved Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinske afdeling, som blandt andet er ansvarlig for Region Hovedstadens Indvandrermedicinske Klinik. Han er lektor ved Københavns Universitet og underviser tandlægestuderende i medicinske sygdomme. Endelig er han formand for Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelnævn. Han har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2018. 

 

Dorthe Bredesen

Uddannet Cand.psych. i 1988. Er autoriseret og specialist i psykoterapi og supervisor godkendt. Er endvidere specialist i Klinisk børneneuropsykologi. Har en 3 årig videreuddannelse i psykoterapi og supervision. Har kontinuerligt arbejdet inden for børne- og familieområdet i kommunalt-, børnepsykiatrisk-, og amtsligt regi. Har ledelseserfaring. Er aktuelt ansat i Neurocenter for Børn og Unge, Center for Hjerneskade siden 2010. Her arbejdes med specialiseret børneneuropsykologisk udredning af børn og unge med medfødte og erhvervede hjerneskader, samt rådgivning af deres forældre og det pædagogiske personale omkring børnene/de unge. Dorthe Bredesen har været medlem af Adoptionsnævnet april 2016.

 

Grete Teilmann

Grete Teilmann er speciallæge og ph.d. i pædiatri (børn og unges sygdomme), og har særlig interesse for ungdomsmedicin, hormonsygdomme og socialpædiatri. Hun er overlæge ved Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital. Herudover er hun klinisk lektor ved Københavns Universitet. Hun har specielt beskæftiget sig pubertetsudvikling hos adopterede børn, såvel klinisk som i forskningssammenhæng. Hun er medlem af Videnskabsetisk Komité, og formand for udvalget for forskning og uddannelse i Dansk Ungdomsmedicinsk Selskab. Grete Teilmann har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 

 

Anne Lise Olsen

Anne Lise Olsen er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring  indenfor hele det børne- og ungdomspsykiatriske felt og har siden 2011 været ansat som overlæge ved Børne - og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri.  Hun har særlig interesse for børns tidlige udvikling og arbejder i afsnit med børn i alderen 0-3 år. Hun er medlem af forskningsgruppe på Statens Institut for Folkesundhed og forsker i tidlige tegn på psykopatologi  og forebyggelse.  Anne Lise Olsen har været medlem af Adoptionsnævnet siden januar 2017.

Pia Torpe Knudsen

Pia Torpe KnudsenPia Torpe Knudsen er uddannet cand.merc. fra CBS. Efter en karriere hos blandt andet Accenture og Microsoft arbejder hun i dag som CRM-Manager hos Kirkens Korshær. Hun er adoptivmor til to børn, som hun hentede i 2007 og 2009 i  Thailand. Pia Torpe Knudsen har været medlem af Adoptionsnævnet siden november 2018.

Sidst opdateret 19.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring