Gå til indhold

Medlemmer af Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Otte af medlemmerne repræsenterer forskellig fagkundskab, og to er lægmedlemmer.

Adoptionsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og ni andre medlemmer.

Fire medlemmer repræsenterer den lægelige sagkundskab – pædiatri, intern medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri – et medlem er psykolog, et medlem er socialrådgiver, og to medlemmer er jurister. Derudover er der to lægmedlemmer.

Nævnsmedlemmerne udpeges for en periode på fire år.

Medlemmerne er:

Tine Egelund Thomsen 

Tine Egelund Thomsen.jpgTine Egelund Thomsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2001. Hun blev samme år ansat som advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten/Poul Schmith, hvor hun var ansat til 2005, fra 2004 som advokat. I 2005-2006 var hun fuldmægtig i Justitsministeriet, og fra 2006-2011 var hun advokat hos Kromann Reumert. Fra 2011 har hun været ansat ved domstolene. Hun var dommer ved Retten i Lyngby fra 2014-2018, og fra august 2018 har hun været landsdommer i Østre Landsret.

Tine Egelund Thomsen er pr. 1. april 2022 beskikket som formand for Adoptionsnævnet.

Lise Gry Beder

adoption Lise Gry Beder.jpg

Lise Gry Beder er juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 1989. Hun har fra 1990-1992 været fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen og fra 1992-1996 fuldmægtig i Direktoratet for Udlændinge. Fra 1996 har hun været ansat i Ankestyrelsen. Som fuldmægtig til 2003, direktionssekretær fra 2003-2007, chef for HR og Ledelse fra 2007- 2009, ankechef på arbejdsskadeområdet fra 2009-2013, ankechef på det familieretlige område fra 2013-2017 og ankechef på det kommunale børneområde fra 2017 til 2023. Fra 1. november 2023 blev hun ankechef på adoptionsområdet, sekretariatet for Adoptionsnævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger, Klagenævnet for Specialundervisning samt stedfortræder for formanden for Klagenævnet for Specialundervisning. 

Lise Gry Beder er fra 1. december 2023 beskikket som næstformand i Adoptionsnævnet.

Lone Vandborg

Lone Vandborg er uddannet socialrådgiver i 1984 og er desuden uddannet pædagog. Har endvidere diplom i ledelse. Lone Vandborg er ansat som afdelingsleder i Fagcenter Børn og Familie i Kalundborg Kommune og har flere års erfaring som leder af området vedrørende udsatte børn og unge. Hun har et indgående kendskab til børne- og ungeområdet fra sit tidligere arbejde i kommuner som familierådgiver, som tilsynsførende med plejefamilier, aflastnings- og døgninstitutioner samt fra sit arbejde som leder.

Lone Vandborg har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 

Claus Mackeprang

Claus Mackeprang er uddannet politibetjent i 1982. Han har i forbindelse med sit arbejde haft en stor kontaktflade samt forskelligartede sagsområder. Han har blandt andet været udsendt til Irak, Rusland, Kosovo og Sri Lanka. Claus er nu ansat ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Claus Mackeprang har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016.

Bjarne Ørskov Lindhardt

Bjarne Oerskov LindhardtBjarne Ørskov Lindhardt er speciallæge i medicinske sygdomme herunder infektionssygdomme. Han er ledende overlæge ved Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinske afdeling, som blandt andet er ansvarlig for Region Hovedstadens Indvandrermedicinske Klinik. Han er lektor ved Københavns Universitet og underviser tandlægestuderende i medicinske sygdomme. Endelig er han formand for Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelnævn.

Bjarne Ørskov Lindhardt har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2018.  

Dorthe Bredesen

Uddannet Cand.psych. i 1988. Er autoriseret og specialist i psykoterapi og supervisor godkendt. Er endvidere specialist i Klinisk børneneuropsykologi. Har en 3 årig videreuddannelse i psykoterapi og supervision. Har kontinuerligt arbejdet inden for børne- og familieområdet i kommunalt-, børnepsykiatrisk-, og amtsligt regi. Har ledelseserfaring. Er aktuelt ansat i Neurocenter for Børn og Unge, Center for Hjerneskade siden 2010. Her arbejdes med specialiseret børneneuropsykologisk udredning af børn og unge med medfødte og erhvervede hjerneskader, samt rådgivning af deres forældre og det pædagogiske personale omkring børnene/de unge.

Dorthe Bredesen har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016. 

Grete Teilmann

Grete Teilmann er speciallæge og ph.d. i pædiatri (børn og unges sygdomme), og har særlig interesse for ungdomsmedicin, hormonsygdomme og socialpædiatri. Hun er overlæge ved Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital. Herudover er hun klinisk lektor ved Københavns Universitet. Hun har specielt beskæftiget sig pubertetsudvikling hos adopterede børn, såvel klinisk som i forskningssammenhæng. Hun er medlem af Videnskabsetisk Komité, og formand for udvalget for forskning og uddannelse i Dansk Ungdomsmedicinsk Selskab.

Grete Teilmann har været medlem af Adoptionsnævnet siden april 2016.  

Anne Lise Olsen

Anne Lise Olsen er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring  indenfor hele det børne- og ungdomspsykiatriske felt og har siden 2011 været ansat som overlæge ved Børne - og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri.  Hun har særlig interesse for børns tidlige udvikling og arbejder i afsnit med børn i alderen 0-3 år. Hun er medlem af forskningsgruppe på Statens Institut for Folkesundhed og forsker i tidlige tegn på psykopatologi  og forebyggelse.  

Anne Lise Olsen har været medlem af Adoptionsnævnet siden januar 2017.

Pia Torpe Knudsen

Pia Torpe KnudsenPia Torpe Knudsen er uddannet cand.merc. fra CBS. Efter en karriere hos blandt andet Accenture og Microsoft arbejder hun i dag som CRM-Manager hos Kirkens Korshær. Hun er adoptivmor til to børn, som hun hentede i 2007 og 2009 i  Thailand.

Pia Torpe Knudsen har været medlem af Adoptionsnævnet siden november 2018.

Sally Timm

Sally Timm.JPGSally Timm er speciallæge i psykiatri med særlig interesse indenfor socialpsykiatri. Hun har være ansat som overlæge i mere end 20 år på psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, hvor hun hovedsageligt har været beskæftiget med rehabilitering af psykisk syge. Sally Timm har tidligere været medlem af Abortsamrådet for Frederiksberg kommune, samt medlem af Videnskabsetisk komite. Hun har desuden været ansat som psykiatrisk speciallæge på Justitsministeriets Retspsykiatriske klinik. Sally Timm er er beskikket censor ved lægeuddannelserne i Danmark.

Sally Timm har været medlem af Adoptionsnævnet siden januar 2022.

Sidst opdateret 15.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring