Gå til indhold

Adoptionsnævnets samarbejde med Statsforvaltningen

Statsforvaltningens rolle

Statsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet. Det vil blandt andet sige, at sagsbehandlere fra Statsforvaltningen indhenter de oplysninger, der er nødvendige for, at samrådet kan træffe afgørelse.

Det er også Statsforvaltningen, der i øvrigt forbereder sagernes behandling i samrådet. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at en ansøger utvivlsomt opfylder de generelle godkendelseskrav i fase 1, træffer forvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

Når samrådet har godkendt ansøgeren som adoptant til et udenlandsk barn, udfærdiger Statsforvaltningen desuden en rapport om ansøgerens forhold, som de udenlandske adoptionsmyndigheder skal bruge.

Efter adoptionen

Efter barnet er blevet hjemtaget, er det Statsforvaltningens opgave at give opholdstilladelse til børn, der adopteres ved fremmedadoption. Statsforvaltningen skal desuden udfærdige adoptionsbevilling, når ansøgeren har bopæl i Danmark.
Statsforvaltningen foretager besøg hos adoptanten efter hjemtagelsen. Både for at give adoptanten rådgivning, men også for at lave opfølgende plejerapporter til barnets hjemland.

Du kan læse mere om Statsforvaltningens rolle på deres hjemmeside.  

Læs mere her

Hvis du bor på Grønland eller Færøerne, er det Rigsombudsmanden, der varetager sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet. Du kan læse mere om rigsombudsmandens rolle på adoptionsområdet på deres hjemmesider. 

Rigsombudsmanden i Grønland 

og 

Rigsombudsmanden på Færøerne.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring