Gå til indhold

Adoptionsnævnets samarbejde med Familieretshuset

Familieretshusets rolle

Familieretshuset varetager sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet. Det vil blandt andet sige, at sagsbehandlere fra Familieretshuset indhenter de oplysninger, der er nødvendige for, at samrådet kan træffe afgørelse.

Det er også Familieretshuset, der i øvrigt forbereder sagernes behandling i samrådet. Hvis Familieretshuset vurderer, at en ansøger utvivlsomt opfylder de generelle godkendelseskrav i fase 1, træffer Familieretshuset afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

Når samrådet har godkendt ansøgeren som adoptant til et udenlandsk barn, udfærdiger Familieretshuset desuden en rapport om ansøgerens forhold, som de udenlandske adoptionsmyndigheder skal bruge.

Efter adoptionen

Efter barnet er blevet hjemtaget, er det Familieretshusets opgave at give opholdstilladelse til børn, der adopteres ved fremmedadoption. Familieretshuset skal desuden udfærdige adoptionsbevilling, når ansøgeren har bopæl i Danmark.
Familieretshuset foretager besøg hos adoptanten efter hjemtagelsen. Både for at give adoptanten rådgivning, men også for at lave opfølgende plejerapporter til barnets hjemland.

Du kan læse mere om Familieretshusets rolle på deres hjemmeside.  

Læs mere her

Hvis du bor på Grønland eller Færøerne, er det Rigsombudsmanden, der varetager sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet. Du kan læse mere om rigsombudsmandens rolle på adoptionsområdet på deres hjemmesider. 

Sidst opdateret 09.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring