Adoptionsnævnets samarbejde med Børn og Familie 2

Opgaverne i Ankestyrelsen

Efter adoptionsloven fastsætter social- og indenrigsministeren regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling mv. 

Ankestyrelsen udbyder og tilrettelægger bl.a. de adoptionsforberedende kurser. Ankestyrelsen er også centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

Den formidlende organisation

Ankestyrelsen fører tilsyn med DIA's arbejde.  Læs deres akkrediteringsvilkår her: 

Akkrediteringsvilkår DIA

Tilsynet omfatter blandt andet DIA's generelle faglige kvalifikationer, økonomiske og organisatoriske forhold. Det omfatter også fastsættelse og opkrævning af formidlingsgebyrer. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring