Gå til indhold

Adoptionsnævnets samarbejde med Børn og Familie 2

Opgaverne i Ankestyrelsen

Efter adoptionsloven fastsætter social- og indenrigsministeren regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling mv. 

Ankestyrelsen udbyder og tilrettelægger bl.a. de adoptionsforberedende kurser. Ankestyrelsen er også centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

Den formidlende organisation

Ankestyrelsen fører tilsyn med DIA's arbejde.  Læs deres akkrediteringsvilkår her: 

Akkrediteringsvilkår DIA

Tilsynet omfatter blandt andet DIA's generelle faglige kvalifikationer, økonomiske og organisatoriske forhold. Det omfatter også fastsættelse og opkrævning af formidlingsgebyrer. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring