Gå til indhold

Adoptionsnævnets samarbejde med Adoptionssamrådene

Adoptionssamrådenes sammensætning og opgave

Adoptionssamrådet træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant.

Sammensætning

Et samråd består af et medlem med en social uddannelse, en jurist og en læge. Det juridiske medlem skal være medarbejder i Statsforvaltningen. Højst to af samrådets medlemmer må være medarbejdere i statsforvaltningen. 

Undersøgelses- og godkendelsesforløb

Alle, der vil adoptere skal igennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb i fire faser.
I fase et skal Statsforvaltningen eller samrådet i tage stilling til, om ansøgeren opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant.
I fase tre tager samrådet stilling til, om ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere. Samrådet fastlægger samtidig indholdet af ansøgerens godkendelse.

Adoptionssamrådet kan undervejs i undersøgelsesforløbet beslutte, at der skal laves specialundersøgelser - for eksempel psykologiske undersøgelser.

Derudover skal samrådet i visse tilfælde inddrages i forbindelse med, at der bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren (matchningssager).

Det er samrådet, der afgør, om en godkendelse som adoptant skal bortfalde. Dette sker blandt andet, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for at være egnet som adoptant.

Adoptionssamrådene er nedsat af social- og indenrigsministeren i medfør af adoptionsloven.

Læs om undersøgelses-og godkendelsesforløbet her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring