Bliver du forskelsbehandlet?

Hvis du bliver forskelsbehandlet kan Ligebehandlingsnævnet hjælpe - primært inden for arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde også uden for arbejdsmarkedet.

""

Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om forskelsbehandling, der sker på grund af et eller flere af følgende kriterier:

Inden for arbejdsmarkedet:

 • Køn
 • Race
 • Hudfarve
 • Religion/tro
 • Politisk anskuelse
 • Seksuel orientering
 • Alder
 • Handicap
 • National oprindelse
 • Social oprindelse
 • Etnisk oprindelse

Uden for arbejdsmarkedet:

 • Køn
 • Race
 • Etnisk oprindelse

Både direkte og indirekte forskelsbehandling samt chikane er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling.

Direkte forskelsbehandling er, at en person behandles ringere end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i samme situation, når grunden til den ringere behandling er en af de ovennævnte grunde.

Indirekte forskelsbehandling er, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer, der er omfattet af et af de ovennævnte kriterier særligt ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Sidst opdateret 16.12.2013