Forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed og for forhold, der har fundet sted fra den 1. juli 2018 og frem. 

Sidst opdateret 14.08.2018