Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Bliver du forskelsbehandlet? » Forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

Forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder for al offentlig og privat virksomhed og for forhold, der har fundet sted fra den 1. juli 2018 og frem. 

Loven vedrører ikke det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget. Det fremgår af forarbejderne til loven. 

Når Ligebehandlingsnævnet behandler en klage over afgørelser truffet af den offentlige forvaltning, må nævnet derfor tage stilling til, om klagen reelt vedrører forskelsbehandling, eller om klagen alene drejer sig om anvendelse og fortolkning af regler i anden lovgivning. 

Sidst opdateret 03.09.2019