Ligeløn

En arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn for det samme arbejde eller for arbejde, der har samme værdi.

""

Bedømmelsen af arbejdets værdi sker ud fra en helhedsbedømmelse, hvori arbejdets art, uddannelse, tidligere erhvervserfaring og arbejdsforholdene indgår.

Bedømmelsen af ligeløn kan ikke kun ske i forhold til en nuværende kollega, men også til en forgænger af andet køn i samme stilling.

Det vil dog ikke være udtryk for forskelsbehandling, hvis en mandlig og en kvindelig medarbejder, der laver det samme arbejde, får forskellig løn, hvis forskellen er begrundet i, at den ene har bedre kvalifikationer eller mere erfaring end den anden.

Ligelønsloven gælder kun, hvor der er tale om lønforskel kønnene imellem. Hvis der er andre årsager til forskel mellem løn for to eller flere medarbejdere, vil det i stedet kunne være omfattet af de andre ligebehandlingslove.

Delt bevisbyrde

Mener du, at din arbejdsgiver ikke yder lige løn til dig i forhold til dine kolleger af andet køn, skal du kunne påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at kønnet er årsagen til lønforskellen. Herefter vil det være op til arbejdsgiveren at bevise, at der er saglige årsager til forskellen.

Oplysning af sagen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være saglige årsager til, at der ydes forskellig løn. Det er derfor væsentligt, at Ligebehandlingsnævnet får så mange oplysninger som muligt omkring lønsammensætningen, arbejdet og de medarbejdere af andet køn, som du mener, at du kan sammenlignes med.

Det kræver, at du ikke blot kender dine egne lønforhold, men også dine kollegers, samt at du kan sandsynliggøre, at der er tale om samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Hvad kan du opnå ved at klage til Ligebehandlingsnævnet

Hvis du i strid med ligelønsloven får lavere løn end en person af det andet køn, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi, har du krav på lønforskellen. Der kan desuden fastsættes en godtgørelse, alene fordi loven er overtrådt.

Sidst opdateret 16.12.2013