Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse

Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse er beskyttet både inden for og uden for arbejdsmarkedet. Det er for eksempel forskelsbehandling, når du ikke kan komme ind på et diskotek, fordi du ikke er etnisk dansker. Når et hotel kun vil ansætte etnisk danske stuepiger. Du bliver spurgt til din etniske oprindelse til en jobsamtale.

""

Forbuddet mod forskelsbehandling indebærer, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på din etniske oprindelse ved eller under din ansættelse, eller at en erhvervsdrivende ikke må behandle dig anderledes end andre på grund af din etniske oprindelse.

Forskelsbehandling kan også være, at du bliver udsat for chikane på din arbejdsplads, og din arbejdsgiver ikke i rimeligt omfang har sikret de ansatte mod chikane.

Du skal skabe en formodning for forskelsbehandling

Det er dig som klager, der skal pege på omstændigheder, der skaber en formodning for, at du har været udsat for forskelsbehandling på grund af din etniske oprindelse.

Du skal altså pege på lige netop de forhold, der viser, at din etniske oprindelse var årsagen til den behandling, du fik. Det er ikke nok, at du føler, at du har fået en uretfærdig eller dårlig behandling. Du skal godtgøre, at din etniske oprindelse var årsagen hertil.

Det er for eksempel ikke nok til at skabe en formodning for forskelsbehandling, at du ikke er etnisk dansk, og at du ikke blev lukket ind på et diskotek, eller at du blev afskediget fra dit arbejde. Der skal noget mere til, før der er skabt en formodning for, at det lige netop var din etniske oprindelse, der var årsagen.

Dokumentation er vigtig

Som led i at skabe formodningen for, at du er blevet udsat for forskelsbehandling, er det vigtigt at kunne underbygge de påstande, du fremfører, med en eller anden form for dokumentation.

Ligebehandlingsnævnet kan kun tage stilling til skriftligt materiale. Det kan for eksempel være breve, mails, fotos eller lydoptagelser.

Nævnet kan ikke behandle din sag, hvis det er nødvendigt med vidner for at finde frem til, hvad der er sket. De sager kan kun behandles ved domstolene. Hvis nævnet finder, at det er nødvendigt med vidner for at afgøre sagen, vil det afvise klagen.

Sidst opdateret 18.04.2018