Gå til indhold

Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse

Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse er beskyttet både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

En arbejdsgiver må for eksempel ikke lægge vægt på hudfarve eller etnisk oprindelse i forbindelse med ansættelse, under en ansættelse eller i forbindelse med afskedigelse.

En erhvervsdrivende må heller ikke forskelsbehandle en person på grund af vedkommendes hudfarve eller etniske oprindelse for eksempel ved at nægte vedkommende adgang til et diskotek.

Delt bevisbyrde

Bevisbyrden er delt.

Det betyder, at klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. 

Det er ikke nok, at man føler, at man har fået en uretfærdig eller dårlig behandling. Den der klager skal pege på konkrete grunde, der tyder på, at der er sket forskelsbehandling på grund af hudfarve eller etnisk oprindelse. Påstande kan underbygges med breve, mails, fotos eller lydoptagelser.

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, skal den, der er klaget over, bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 

Hvad kan der opnås ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Nævnet kan tilkende en godtgørelse, som fastsættes ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring