Forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder både uden for og inden for arbejdsmarkedet.

Prisforskelle

Forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet kan for eksempel være når du som mand skal betale højere entrépris end kvinder for at komme ind på et diskotek.

Det er forbudt at opkræve forskellige priser, når det alene er begrundet i dit køn.

Nævnet vil i sådanne tilfælde konstatere, at der er sket en overtrædelse af loven, og hvis du har været på diskoteket, kan du blive tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr. Sammen med din klage skal du indsende dokumentation for prisforskellen og oplysning om samt gerne dokumentation for, at du har været på stedet. Det er vigtigt at angive, hvor og hvornår forskelsbehandlingen er sket.

Det er efter nævnets praksis også forskelsbehandling, når et diskotek prøver at skjule forskelsbehandlingen med forskellige tiltag, som for eksempel at man kan komme gratis eller billigere ind, hvis man er iført stiletter eller dametøj, eller med forskellige former for medlemskab, der kun tilbydes kvinder.

Det vil dog ikke være forskelsbehandling, hvis en erhvervsdrivende har et tilbud, der er rettet mod det ene køn, såfremt det andet køn kan opnå et tilbud med tilsvarende indhold hos den samme erhvervsdrivende. Det kan for eksempel være et ”Guldkort” til kvinder og et ”VIP-kort” til mænd, hvor de fordele, som man kan opnå, er de samme.

Andre former for forskelsbehandling

Nævnet har gennem årene modtaget forskellige klager over andre former for forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet.

Som eksempel kan nævnes:

  • At værnepligt kun er for mænd
  • At et fitnesshold eller en afdeling i et fitnesscenter kun er for kvinder
  • At kun kvinder kan deltage i en rejse arrangeret af et rejseselskab
  • At en svømmehal i et bestemt tidsrum kun har adgang for kvinder
  • At en kommune kun sender breve omkring et barn til den ene forælder, selvom forældrene har fælles forældremyndighed

Nævnet har i alle de ovenstående tilfælde fundet, at der i de konkrete tilfælde ikke var tale om forskelsbehandling på grund af køn. Det kan skyldes, at forholdene ikke er omfattet af lovene om ligebehandling eller at de er omfattet af nogle af de undtagelsesbestemmelser, der er i lovene.

Dispensation og undtagelser

Det er muligt at opnå en dispensation fra lovene, ligesom forskelsbehandling af det ene køn i visse tilfælde kan være sagligt begrundet i et legitimt formål. Et legitimt formål kan være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold, hensynet til privatlivets fred og blufærdighed, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds og kvinders interesser, foreningsfrihed og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter. Nævnet vil i disse sager anlægge en konkret vurdering i forhold til loven.

Sidst opdateret 12.11.2013