Gå til indhold

Forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder både uden for og inden for arbejdsmarkedet.

Nævnet har gennem årene modtaget forskellige klager over forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet.

Som eksempel kan nævnes:

  • At et diskotek tager højere entrépriser for mænd end for kvinder
  • At en kommune kun sender breve om et barn til den ene forælder, selvom forældrene har fælles forældremyndighed
  • At et fitnesshold eller en afdeling i et fitnesscenter kun er for kvinder
  • At kun kvinder kan deltage i en rejse arrangeret af et rejseselskab
  • At en svømmehal i et bestemt tidsrum kun har adgang for kvinder

Bevisbyrden

Bevisbyrden i ligestillingsloven er delt.

Det betyder, at klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Det er ikke nok, at man føler, at man har fået en uretfærdig eller dårlig behandling på grund af sit køn. Den, der klager, skal pege på konkrete grunde, der tyder på, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, skal den, der er klaget over, bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Dispensation og undtagelser

Under særlige omstændigheder er det muligt at opnå dispensation fra forbuddet mod forskelsbehandling.

Der er også adgang til at iværksætte ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation. Det fremgår af bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling. 

Der er endvidere i ligestillingsloven en undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. 

Et legitimt mål kan for eksempel være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold, hensynet til privatlivets fred og blufærdighed, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds og kvinders interesser, foreningsfrihed og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter. 

Hvad kan der opnås ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Nævnet kan tilkende en godtgørelse, som fastsættes ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring