Forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder både uden for og inden for arbejdsmarkedet.

Prisforskelle

Forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet kan for eksempel være, hvis en som mand skal betale højere entrépris end kvinder for at komme ind på et diskotek.

En klage skal være ledsaget af dokumentation for prisforskellen og oplysning om besøget og eventuel kvittering for betaling. Det er vigtigt at angive, hvor og hvornår forskelsbehandlingen er sket.

Det er efter nævnets praksis også forskelsbehandling, hvis et diskotek prøver at skjule forskelsbehandlingen med forskellige tiltag som for eksempel, at gæster iført stiletter eller dametøj kan komme gratis eller billigere ind eller, hvis et medlemskab kun tilbydes kvinder.

Der skal ikke altid leveres faciliteter til mænd og kvinder på et fælles grundlag, så længe de ikke leveres på gunstigere betingelser til medlemmer af det ene køn.

Det var for eksempel ikke i strid med ligestillingsloven, at et diskotek udstedte et guldkort til kvinder og et VIP-armbånd til mænd. Der var ikke forskel på de betingelser, hvorefter et guldkort henholdsvis et VIP-armbånd blev uddelt eller på de fordele, som de medførte. 

Se j.nr. 7100211-12

Andre klager over forskelsbehandling

Nævnet har gennem årene modtaget forskellige klager over andre former for forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet.

Som eksempel kan nævnes:

  • At værnepligt kun er for mænd
  • At et fitnesshold eller en afdeling i et fitnesscenter kun er for kvinder
  • At kun kvinder kan deltage i en rejse arrangeret af et rejseselskab
  • At en svømmehal i et bestemt tidsrum kun har adgang for kvinder
  • At en kommune kun sender breve omkring et barn til den ene forælder, selvom forældrene har fælles forældremyndighed

Dispensation og undtagelser

Under særlige omstændigheder er det muligt at opnå dispensation fra forbuddet mod forskelsbehandling.

Der er endvidere i loven en undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. 

Et legitimt formål kan for eksempel være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold, hensyn til privatlivets fred og blufærdighed, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds og kvinders interesser, foreningsfrihed og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter. Nævnet vil i disse sager anlægge en konkret vurdering i forhold til loven.

Sidst opdateret 22.12.2017