Gå til indhold

Anden forskelsbehandling

Inden for arbejdsmarkedet er der desuden forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.

""

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på ovenstående forhold i forbindelse med ansættelse, under en ansættelse eller i forbindelse med afskedigelse.

Forbuddet gælder også i relation til uddannelse med sigte på lønnet beskæftigelse.

En arbejdsgiver må heller ikke i et stillingsopslag skrive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer med en bestemt religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Der er også forbud mod at spørge til ovennævnte forhold i forbindelse med eller under ansættelsen. 

Delt bevisbyrde

Bevisbyrden i forskelsbehandlingsloven er delt.

Det betyder, at klager skal pege på faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Det er ikke nok, at man føler, at arbejdsgiveren har lagt vægt på religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Klageren skal pege på konkrete grunde, der tyder på, at der er sket forskelsbehandling på grund af de forhold. 

Først når der er påvist faktiske omstændigheder, skal arbejdsgiveren bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 

Undtagelser

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro samt politisk anskuelse gælder ikke for arbejdsgivere, hvis virksomhed har som sit udtrykte formål at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning.

Det gælder dog kun, hvis det er af betydning for arbejdsgiveren, at medarbejderen er af en bestemt politisk eller religiøs overbevisning.

Hvad kan der opnås ved at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Ligebehandlingsnævnet kan konstatere, at der er sket forskelsbehandling i strid med loven, og nævnet kan tilkende en godtgørelse for denne krænkelse.

Nævnet kan derimod ikke pålægge en arbejdsgiver at indkalde en person til samtale eller at ansætte eller genansætte en person.

Ved afskedigelse tager nævnet udgangspunkt i løn og anciennitet, og godtgørelsen svarer som udgangspunkt til seks eller ni måneders løn.

Ved afslag på ansættelse i en fuldtidsstilling fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt til 25.000 kr.

I andre tilfælde fastsættes godtgørelsen efter en konkret vurdering.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring