Anden forskelsbehandling

Forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse eller social oprindelse er kun beskyttet inden for arbejdsmarkedet. Det er forskelsbehandling, der sker, når du søger om ansættelse hos en arbejdsgiver, når du er blevet ansat eller i forbindelse med afskedigelse. Forbuddet gælder også i forhold til erhvervsuddannelse og vejledning, der har beskæftigelsesmæssigt sigte.

""

Forbuddet mod forskelsbehandling indebærer, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på ovenstående forhold, når han træffer beslutninger i forbindelse med dit ansættelsesforhold.

Som noget særligt må arbejdsgiveren heller ikke i forbindelse med ansættelsen eller under ansættelsen spørge til ovennævnte forhold. En arbejdsgiver må derfor ikke spørge om du for eksempel er muslim, eller om du er hetro-/homoseksuel.

Man må heller ikke i en stillingsannonce angive, at man ønsker en medarbejder med et bestemt karakteristika. Der gælder dog en særlig undtagelse i forhold til visse arbejdsgivere.

Ingen regel uden undtagelse

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af religion/tro samt politisk anskuelse gælder ikke for arbejdsgivere, som har til formål at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt.

Det gælder dog kun, hvis det er af betydning for arbejdsgiveren, at medarbejderen er af en bestemt politisk eller religiøs overbevisning.

Undtagelsen indebærer, at man ved ansættelse af en medarbejder i et politisk parti godt må lægge vægt på, hvilket politisk standpunkt ansøgeren har, ligesom man kan stille krav om, at man skal være kristen for at blive ansat i en kristen organisation. Det er dog et krav, at medarbejderens standpunkt har betydning for stillingen. For eksempel vil man næppe kunne kræve, at en rengøringsmedarbejder skal have en bestemt politisk eller religiøs overbevisning.

Skabe en formodning for forskelsbehandling

Det er dig som klager, der skal godtgøre, at årsagen til, at du er blevet behandlet som du er, er din religion/tro m.v. Det vil sige, at du skal pege på de forhold, der tyder på, at arbejdsgiveren har lagt vægt på din religion/tro, da han for eksempel besluttede ikke at ansætte dig.

Først herefter vil det være op til arbejdsgiveren at godtgøre, at han ikke har tillagt disse forhold betydning.

Hvad kan du opnå med din klage?

Nævnet kan konstatere, at du er blevet udsat for forskelsbehandling, og nævnet kan tilkende dig en godtgørelse.

Nævnet kan derimod ikke pålægge arbejdsgiveren at indkalde dig til samtale, at tilbyde dig ansættelse eller genansættelse.

Sidst opdateret 16.12.2013