Sådan klager du til Ligebehandlingsnævnet

Vi anbefaler, at du bruger klageskemaet:

Online klageskema

Klageskema (pdf)

Hvis du udfylder klageskemaet i pdf-versionen, kan du sende det i en mail til ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk (send sikker mail). Du kan også sende klagen til postadressen: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Vi skal bruge disse oplysninger:

 • Dine personlige oplysninger (navn, adresse og CPR-nummer)
 • Dine kontaktoplysninger
 • Hvem du klager over (indklagede)
 • Kontaktoplysninger på den, du klager over 
 • En forklaring på, hvorfor du mener, at du er blevet forskelsbehandlet 
 • Oplysning om, hvilken diskriminationsgrund, du har været udsat for (eksempelvis køn eller handicap) 
 • Hvad du ønsker at opnå med din klage

Afskedigelse

Hvis du er blevet afskediget, skal du også sende:

 • ansættelseskontrakt
 • afskedigelsesbrevet
 • de seneste seks lønsedler.

Forskelsbehandling på grund af handicap

Hvis du klager over forskelsbehandling på grund af handicap, skal du også sende:

 • oplysninger, der beskriver dit handicap og dine funktionsbegrænsninger. Det kan for eksempel være oplysninger fra læge eller kommune. 

Dokumentation

Du kan underbygge din klage ved at vedlægge materiale. Det kan for eksempel være skærmprint, kopi af breve, SMS’er eller andet skriftligt materiale.  Du kan også sende billeder samt lyd- og videooptagelser.

Send dokumenter/filer i stedet for links. Hjemmesider kan være ændret eller slettet på afgørelsestidspunktet.

Fuldmagt

Hvis en partsrepræsentant, der ikke er advokat, varetager din sag, skal vi have en fuldmagt.

Fuldmagtsblanket (pdf)

Sidst opdateret 12.06.2018