Gå til indhold

Sådan klager du til Ligebehandlingsnævnet

Vi anbefaler, at du bruger klageskemaet:

Online klageskema

Klageskema (pdf)

Hvis du udfylder klageskemaet i pdf-versionen, kan du sende det digitalt ved at benytte vores kontaktformular, der findes under fanen ”Kontakt os”. Du kan også sende klagen til postadressen: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Vi skal bruge disse oplysninger:

 • Dine personlige oplysninger (navn, adresse og CPR-nummer)
 • Dine kontaktoplysninger
 • Hvem du klager over (indklagede)
 • Kontaktoplysninger på den, du klager over 
 • En forklaring på, hvorfor du mener, at du er blevet forskelsbehandlet 
 • Oplysning om, hvilken diskriminationsgrund, du har været udsat for (eksempelvis køn eller handicap) 
 • Hvad du ønsker at opnå med din klage

Hvis der er sket forskelsbehandling i strid med ligebehandlingslovgivningen, kan nævnet tilkende en godtgørelse for denne krænkelse. Procesrente kan tilkendes fra det tidspunkt, hvor der er nedlagt en beløbsmæssig påstand om godtgørelse for nævnet (eventuelt angivet som svarende til x antal måneders løn).

Læs artikler om godtgørelse fra Ligebehandlingsnævnets årsberetninger.

Afskedigelse

Hvis du er blevet afskediget, skal du også sende:

 • ansættelseskontrakt
 • afskedigelsesbrevet
 • de seneste seks lønsedler.

Forskelsbehandling på grund af handicap

Hvis du klager over forskelsbehandling på grund af handicap, skal du også sende:

 • oplysninger, der beskriver dit handicap og dine funktionsbegrænsninger. Det kan for eksempel være oplysninger fra læge eller kommune. 

Dokumentation

Du kan underbygge din klage ved at vedlægge materiale. Det kan for eksempel være skærmprint, kopi af breve, SMS’er eller andet skriftligt materiale.  Du kan også sende billeder samt lyd- og videooptagelser.

Send dokumenter/filer i stedet for links. Hjemmesider kan være ændret eller slettet på afgørelsestidspunktet.

Alle oplysninger og al dokumentation, som du sender til nævnet, vil blive videregivet til indklagede.

Fuldmagt

Hvis en partsrepræsentant, der ikke er advokat, varetager din sag, skal vi have en fuldmagt.

Fuldmagtsblanket (pdf)

Sidst opdateret 08.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring