Sådan klager du til Ligebehandlingsnævnet

Vi anbefaler, at du bruger klageskemaet:

Online klageskema

Klageskema (pdf)

Hvis du udfylder klageskemaet i pdf-versionen, kan du sende det i en mail til ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk (send sikker mail). Du kan også sende klagen til postadressen: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Vi skal bruge disse oplysninger:

  • Dine personlige oplysninger (navn, adresse og CPR-nummer)
  • Dine kontaktoplysninger
  • Hvem du klager over (indklagede)
  • Kontaktoplysninger på den, du klager over 
  • En forklaring på, hvorfor du mener, at du er blevet forskelsbehandlet 
  • Oplysning om, hvilken diskriminationsgrund, du har været udsat for (eksempelvis køn eller handicap) 
  • Hvad du ønsker at opnå med din klage

Du kan underbygge din klage ved at vedlægge materiale. Det kan for eksempel være skærmprint, kopi af breve, SMS’er og andet skriftligt materiale.  Du kan også sende billeder samt lyd- og videooptagelser.

Hvis du er blevet afskediget, skal du sende din ansættelseskontrakt, afskedigelsesbrevet og de seneste lønsedler.

Send dokumenter/filer i stedet for links, da hjemmesider kan være ændret eller slettet på afgørelsestidspunktet.

Fuldmagt

Hvis en partsrepræsentant, der ikke er advokat, varetager din sag, skal vi have en fuldmagt.

Fuldmagtsblanket (pdf)

Sidst opdateret 23.01.2018