Sådan klager du til Ligebehandlingsnævnet

For at Ligebehandlingsnævnet kan behandle en sag, skal vi have en klage. Du kan selv formulere en klage, eller du kan bruge vores klageskema.

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger. Du kan udfylde skemaet på tre måder:

  • Du kan vælge at udfylde et on-line skema på vores hjemmeside 
  • Du kan downloade et pdf-skema og deri udfylde felterne, der svarer til felterne i on-line blanketten  
  • Du kan kontakte sekretariatet og få tilsendt et skema

On-line klageskema

Klageskema (pdf)

Hvis du vælger at benytte klageskemaet i pdf-version, kan du sende det til Ligebehandlingsnævnets postadresse. Du kan også sende skemaet til Ligebehandlingsnævnet i en mail. 

Send sikker mail

Send alle oplysninger sammen med din klage

Vi har brug for følgende oplysninger, når vi behandler din klage:

  • Oplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger
  • Hvem eller hvad du klager over 
  • Kontaktoplysninger på den, du klager over 
  • Kort redegørelse for, hvordan du er blevet forskelsbehandlet og af hvilken grund (for eksempel køn) 
  • Hvilke eventuelle dokumenter du vedlægger og hvorfor
  • Hvad du ønsker at opnå med din klage til Ligebehandlingsnævnet, for eksempel om du ønsker en godtgørelse

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en partsrepræsentant varetager din sag, skal vi have en fuldmagt.

Fuldmagtsblanket (pdf)

Sidst opdateret 26.06.2017