Gode råd til sagens parter

Hvis du har en sag i Ligebehandlingsnævnet, har vi disse råd.
  • Kom med alle væsentlige argumenter og oplysninger så tidligt som muligt 
  • Undlad at gentage tidligere fremsendte bemærkninger
  • Send dokumenter/filer i stedet for links
  • Send kun svaret én gang. Vi behøver ikke både at få det i mail og med almindeligt brev
  • Send svaret til os. Vi viderebringer bemærkningerne til modparten.
Sidst opdateret 12.06.2018