Syv gode råd til partsrepræsentanten

Hvis du fører en sag i Ligebehandlingsnævnet, vil vi bede dig om at være opmærksom på syv gode råd.

For at få den mest hensigtsmæssige sagsbehandling beder vi jer, der fører sagerne - herunder advokater, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer - om at hjælpe os ved:

  • at præcisere hvem og hvad der klages over - det er ikke nødvendigt at bruge klageskemaet, bare vi får de nødvendige oplysninger
  • at sende en fuldmagt sammen med klagen - gælder dog ikke for advokater
  • at sende de relevante bilag sammen med klagen - i afskedigelsessager har vi som minimum brug for ansættelsesbrevet, opsigelsen og de seneste 3-6 lønsedler
  • at sende bilagene med som dokumenter - det er altså ikke tilstrækkeligt med links med henvisning til avisartikler, domme m.v.
  • at komme med alle væsentlige argumenter og oplysninger så tidligt som muligt 
  • kun at sende svaret én gang - vi behøver ikke både at få det pr. mail, fax og almindeligt brev
  • kun at sende svaret til os og ikke til modparten
Sidst opdateret 11.11.2013