Gode råd til partsrepræsentanter

Hvis du fører en sag i Ligebehandlingsnævnet, har vi disse råd.
  • Præciser hvem og hvad der klages over 
  • Send en fuldmagt sammen med klagen. Det gælder dog ikke for advokater
  • Send de relevante bilag sammen med klagen. I sager om  afskedigelse har vi som minimum brug for ansættelsesbrevet, opsigelsen og de seneste tre til seks lønsedler
  • Send dokumenter/filer i stedet for links
  • Kom med alle væsentlige argumenter og oplysninger så tidligt som muligt 
  • Undlad at gentage tidligere fremsendte bemærkninger
  • Send kun svaret én gang. Vi behøver ikke både at få det i mail og med almindeligt brev
  • Send svaret til os. Vi viderebringer bemærkningerne til modparten
Sidst opdateret 02.02.2018