Gå til indhold

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen.

Sekretariatet forbereder sagerne til nævnsmøderne og yder telefonisk vejledning og rådgivning om, hvordan en klage kan indbringes for nævnet og om nævnets praksis.

Sekretariatet besvarer også generelle spørgsmål fra offentlige myndigheder og interessenter. Det drejer sig om bidrag til svar på Folketingsspørgsmål, høringssvar til offentlige udvalg og arbejdsgrupper samt forespørgsler fra interessenter.

Sagens forberedelse i sekretariatet

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring