Ligebehandlingsnævnets medlemmer

Ligebehandlingsnævnet består af tre dommere og ni juridiske medlemmer.


Formandskab

 • Formand, Rikke Foersom, landsdommer
 • Næstformand, Henrik Johnsen, byretsdommer 
 • Næstformand, Finn Haargaard, byretsdommer

Medlemmer

 • Cand.jur. Agnete Andersen
 • Advokat Birgit Gylling Andersen
 • Tidligere arbejdsretschef Einar Edelberg
 • Professor, dr.jur. Claus Gulmann
 • Advokat Gunnar Homann
 • Cand.jur., Ph.d. Birgitte Kofoed Olsen
 • Advokat Anne Kathrine Schøn
 • Advokat Morten Ulrich
 • Professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen

Medlemmerne af Ligebehandlingsnævnet er udpegede af beskæftigelsesministeren

Seks af medlemmerne er indstillede af ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som ansvarlig for integration og ligestilling, mens beskæftigelsesministeren har indstiller de sidste tre medlemmer. Alle medlemmerne er udpegede af beskæftigelsesministeren.

Medlemmerne er alle jurister med en særlig viden om forhold på arbejdsmarkedet, om ligebehandlingslovene og om EU-ret.

 

Sidst opdateret 13.01.2016