Ligebehandlingsnævnets medlemmer

Ligebehandlingsnævnet består af tre dommere og ni juridiske medlemmer.


Formandskab

 • Formand, Rikke Foersom, landsdommer
 • Næstformand, Henrik Johnsen, byretsdommer 
 • Næstformand, Finn Haargaard, byretsdommer

Medlemmer

 • Cand.jur. Agnete Andersen
 • Advokat Birgit Gylling Andersen
 • Tidligere arbejdsretschef Einar Edelberg
 • Professor, dr.jur. Claus Gulmann
 • Advokat Gunnar Homann
 • Cand.jur., Ph.d. Birgitte Kofoed Olsen
 • Advokat Anne Kathrine Schøn
 • Advokat Morten Ulrich
 • Professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen

Nævnet består af én formand og to næstformænd, der er dommere, og ni medlemmer, der alle er jurister med særlig viden om de lovområder, som nævnet arbejder med.

Medlemmerne er uafhængige af det ministerium, der har indstillet og udpeget dem, og de repræsenterer hverken bestemte politiske eller organisatoriske synspunkter. Sekretariatet oplyser og forbereder sagerne.

En klage afgøres af ét medlem af formandskabet sammen med to nævnsmedlemmer.

 

 

Sidst opdateret 07.07.2017