Ligebehandlingsnævnets medlemmer

Ligebehandlingsnævnet består af tre dommere og ni juridiske medlemmer.


Formandskab

 • Formand, Rikke Foersom, landsdommer
 • Næstformand, Henrik Johnsen, byretsdommer 
 • Næstformand, Finn Haargaard, byretsdommer

Medlemmer

 • Cand.jur. Agnete Lied Andersen
 • Professor, dr.jur. Claus Gulmann
 • Advokat Gunnar Homann
 • Advokat Mads Krarup
 • Advokat Trine Binderup Larsen
 • Cand.jur., Ph.d. Natalie Videbæk Munkholm
 • Cand.jur., Ph.d. Birgitte Kofod Olsen
 • Advokat Morten Ulrich
 • Professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen

Nævnet består af én formand og to næstformænd, der er dommere, og ni medlemmer, der alle er jurister med særlig viden om de lovområder, som nævnet arbejder med.

Medlemmerne er uafhængige af det ministerium, der har indstillet og udpeget dem, og de repræsenterer hverken bestemte politiske eller organisatoriske synspunkter. Sekretariatet oplyser og forbereder sagerne.

En klage afgøres af ét medlem af formandskabet sammen med to nævnsmedlemmer.

 

 

Sidst opdateret 16.01.2018