Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2017

Artikler og statistik 2017.
Læs blandt andet:
  • resuméer af nogle af de afgørelser, som nævnet har truffet i løbet af 2017
  • artikler med fokus på emner fra det forløbne år
  • om domme fra EU-Domstolen fra foråret 2017 om islamisk hovedtørklæde og begrebet ”etnisk oprindelse”
  • om Højesteretsdomme fra 2017, hvor hovedspørgsmålet var, om to kvinders tilstande var omfattet af handicapbegrebet.

Hent publikationen

Sidst opdateret 08.01.2019