Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2019
Ligebehandlingsnævnet | 27.05.2019
Ligebehandlingsnævnet har i april afgjort 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2019
Ligebehandlingsnævnet | 10.04.2019
Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.