Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2018
Ligebehandlingsnævnet | 09.10.2018
Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 24 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Byretten og landsretten har tiltrådt Ligebehandlingsnævnets afgørelser om diskrimination i nattelivet
Ligebehandlingsnævnet | 20.09.2018
Ligebehandlingsnævnet tilkendte to mænd godtgørelse, fordi de havde været udsat for forskelsbehandling på grund af deres etniske oprindelse. Både byretten og nu landsretten er enige i nævnets afgørelser.
Flere nyheder