Gå til indhold

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Ligebehandlingsnævnet ændrer praksis om retsfortabende passivitet og forældelse

Hent nyhedsbrevet her

Bliver du forskelsbehandlet?

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring