Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet kan Ligebehandlingsnævnet hjælpe - primært inden for arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde også uden for arbejdsmarkedet.

Nyheder
Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016
14.12.2017
Artikler og statistik om sagerne fra 2016
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2017
Ligebehandlingsnævnet | 05.12.2017
Ligebehandlingsnævnet har i oktober 2017 afgjort 27 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder