Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, etnisk oprindelse og handicap.

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2016
20.09.2018
I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev januar 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i december.
Byretten og landsretten har tiltrådt Ligebehandlingsnævnets afgørelser om diskrimination i nattelivet
Ligebehandlingsnævnet | 20.09.2018
Ligebehandlingsnævnet tilkendte to mænd godtgørelse, fordi de havde været udsat for forskelsbehandling på grund af deres etniske oprindelse. Både byretten og nu landsretten er enige i nævnets afgørelser.
Flere nyheder