Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2018
Ligebehandlingsnævnet | 03.12.2018
Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 36 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2018
Ligebehandlingsnævnet | 06.11.2018
Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder