Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2017
Ligebehandlingsnævnet | 22.12.2017
Ligebehandlingsnævnet har i november 2017 afgjort 22 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne
Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016
14.12.2017
Artikler og statistik om sagerne fra 2016
Flere nyheder