Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2018
Ligebehandlingsnævnet | 06.11.2018
Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Chikanøse ord i mails
Ligebehandlingsnævnet | 06.11.2018
Ligebehandlingsnævnet har afgjort to sager, hvor klagerne mente, at omtale og ordvalg i mails var i strid med lov om etnisk ligebehandling.
Flere nyheder