Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2019
Ligebehandlingsnævnet | 13.03.2019
Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev
Ligebehandlingsnævnet | 06.03.2019
To afskedigede lærere blev forskelsbehandlet på grund af religion eller tro.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.