Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2018
Ligebehandlingsnævnet | 14.01.2019
Ligebehandlingsnævnet har i december afgjort 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2018
Ligebehandlingsnævnet | 03.12.2018
Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 36 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.