Klagevejledning og tidsfrister

Hvis du vil klage, skal du følge klagevejledningen. Den modtog du sammen med afgørelsen, du vil klage over.

Du har sammen med din afgørelse modtaget en vejledning. I den står der, hvilke tidsfrister og krav din klage skal overholde.

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over. Du skal med andre ord klage til dem, du vil klage over. 

Har du ikke har modtaget en klagevejledning sammen med afgørelsen, bør du kontakte myndigheden, der har truffet afgørelsen, du vil klage over. Du skal ikke kontakte Ankestyrelsen. 

Indgiv din klage  til dem, du klager over - ikke til Ankestyrelsen

I langt de fleste tilfælde skal du indgive din klage til den myndighed, der har truffet den afgørelse, som du vil klage over - og ikke direkte til Ankestyrelsen.

Grunden til, at du skal indgive din klage til den myndighed, du vil klage over, er, at myndigheden skal have mulighed for at vurdere din sag igen, inden den videresender din klage til Ankestyrelsen. Dette kaldes genvurdering.

Myndigheden sender selv videre til Ankestyrelsen

Hvis myndigheden fastholder sin afgørelse, sender den din klage og sagens akter videre til Ankestyrelsen. Det sker senest fire uger efter, at myndigheden har modtaget din klage.

Hvis myndigheden ikke fastholder afgørelsen, sender den et brev til dig.

Beregning af klagefrister

Særlige forhold om anbringelser af børn og unge

Hvis du vil klage over en afgørelse i kommunens børne- og unge-udvalg, skal du straks sende din klage direkte til Ankestyrelsen. Disse sager skal nemlig ikke genvurderes af kommunen.

Læs mere om sager om børn og unge

Indholdet af en klage

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længden eller andet af din klage. Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Det er dog en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal meget gerne indeholde:

  • Dit navn, 
  • Adresse, telefonnummer og mailadresse 
  • Dit CPR nr. 
  • Navnet på den myndighed, du vil klage over som for eksempel Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
  • Gerne sagsnummeret på den sag, der er afgjort, og som du nu vil klage over

Materiale om sagen

Vi får eller indhenter al materiale/akter om din sag fra myndigheden, du vil klage over.

Du er velkommen til at indsende kopier af relevant materiale, du selv har om sagen. Du får ikke kopierne tilbage, når vi har behandlet din klagesag.

Hvis du eller din partsrepræsentant mener, at der mangler oplysninger, eller I har flere bemærkninger til sagen, er I velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi beder om at få jeres eventuelle bemærkninger inden 14 dage.

Hvis du vil have hjælp til din sag

Du kan vælge at give fuldmagt til, at andre hjælper dig med din sag. Det kan for eksempel være et fagforbund eller en privat støtteperson.

Læs mere om fuldmagter.

Sidst opdateret 05.07.2016