Klagevejledning og tidsfrister

Hvis du vil klage, skal du følge klagevejledningen.

Du fik en vejledning sammen med din afgørelse. I den står der, hvilke tidsfrister og krav din klage skal overholde.

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over. Du skal med andre ord klage til dem, du vil klage over. 

Du skal kontakte den myndighed, der har afgjort din sag, hvis du ikke har fået en klagevejledning sammen med afgørelsen.

Du skal altså ikke kontakte Ankestyrelsen. 

Klag til dem, du klager over - ikke til Ankestyrelsen

I langt de fleste tilfælde skal du klage til den myndighed, der har afgjort sagen. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det kaldes genvurdering.

Myndigheden sender selv videre til Ankestyrelsen

Hvis myndigheden fastholder sin afgørelse, sender den din klage og sagens akter til Ankestyrelsen. Det sker senest fire uger efter, at de har fået din klage.

Hvis myndigheden ændrer afgørelsen, sender den et brev til dig.

Beregning af klagefrister

Særlige forhold om anbringelser af børn og unge

Hvis du vil klage over en afgørelse i kommunens børne- og unge-udvalg, skal du sende din klage direkte til Ankestyrelsen. Den type sager skal kommunen nemlig ikke genvurde.

Mere om sager om børn og unge

Hvad skal der stå i klagen?

Der er ingen særlige krav til for eksempel udformningen eller længden af din klage. Der er heller ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Det er dog en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal meget gerne indeholde:

  • Dit navn 
  • Adresse, telefonnummer og mailadresse 
  • Dit cpr-nummer 
  • Navnet på den myndighed, du vil klage over - for eksempel din kommune
  • Gerne sagsnummeret på sagen, du klager over.

Materiale om sagen

Vi får eller indhenter alt materiale/akter om din sag fra myndigheden, du klager over.

Du er velkommen til at sende kopier af relevant materiale, du selv har om sagen. Du får ikke kopierne tilbage.

Kontakt os, hvis du mener, at der mangler oplysninger, eller du har bemærkninger til sagen. Vi vil gerne have dine bemærkninger inden 14 dage.

Hvis du vil have hjælp til din sag

Du kan vælge at give fuldmagt til, at andre hjælper dig med din sag. Det kan for eksempel være et fagforbund eller en privat støtteperson.

Læs mere om fuldmagter.

Sidst opdateret 05.04.2017