Gå til indhold

Klagevejledning og tidsfrister

Hvis du vil klage, skal du følge klagevejledningen

Du fik en vejledning sammen med din afgørelse. I den står der, hvilke tidsfrister og krav du skal overholde, hvis du vil klage.

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen. 

Du skal også kontakte den myndighed, der har afgjort din sag, hvis du ikke har fået en klagevejledning sammen med afgørelsen.

Myndigheden sender selv videre til Ankestyrelsen

Hvis myndigheden fastholder sin afgørelse, sender den din klage og sagens akter til Ankestyrelsen. Det sker senest fire uger efter, at den har fået din klage.

Hvis myndigheden ændrer afgørelsen, skriver den til dig.

Beregning af klagefrister

Særligt om anbringelser af børn og unge

Hvis du vil klage over en afgørelse fra kommunens børne- og unge-udvalg, skal du klage direkte til Ankestyrelsen. Den type sager skal kommunen nemlig ikke genvurdere.

Mere om sager om børn og unge

Hvad skal der stå i klagen?

Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Men det er alligevel en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

En klage skal dog meget gerne indeholde:

  • dit navn 
  • din adresse, telefonnummer og mail 
  • dit cpr-nr. 
  • navnet på den myndighed, du klager over
  • gerne sagsnummeret på den sag, du klager over.

Dokumenter om sagen

Vi sørger for at få alle relevante dokumenter om din sag fra den myndighed, du klager over. 

Du kan sende os kopier af nye, relevante dokumenter - også mens vi behandler din sag. Du får ikke kopierne igen. 

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du mener, at der mangler oplysninger. Hvis du har en partsrepræsentant, kan han eller hun også kontakte os.

Hvis du eller din partsrepræsentant har bemærkninger, beder vi om at få dem inden 14 dage.

Hvis du vil have hjælp til din sag

Du kan vælge at give fuldmagt til, at andre hjælper dig med din sag. Det kan for eksempel være et fagforbund eller en privat støtteperson.

Læs mere om fuldmagter.

Sidst opdateret 31.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring