Gå til indhold

Fuldmagter

Du kan give fuldmagt til, at andre hjælper dig, mens vi behandler din sag i Ankestyrelsen. Fuldmagten kan gives enten digitalt eller sendes til Ankestyrelsen med posten.

Tryk på billedet for at se, hvad en fuldmagt er.

FULDMAGT_red.png

Du kan sende din fuldmagt til Ankestyrelsen enten digitalt eller med post.

Du kan give skriftlig fuldmagt til en, du vil have til at hjælpe med din sag. Det kan for eksempel være en person fra et fagforbund eller en privat støtteperson. 

Det kan du gøre når som helst, mens sagen bliver behandlet. 

Husk fuldmagten til nær familie

Din ægtefælle eller samlevende, dine forældre eller børn er ikke automatisk part i din sag. Derfor kan vi ikke give dem oplysninger om din sag, medmindre du har givet dem fuldmagt. 

Hvis en advokat hjælper dig i din sag, er det ikke nødvendigt, at give advokaten fuldmagt.

Sådan sender du fuldmagten?

Du kan udfylde og sende en digital fuldmagt til Ankestyrelsen ved at bruge vores selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Du kan også sende en fuldmagt med fysisk post, eller gennem Ankestyrelsens kontaktformular.

Hvad bruger vi en fuldmagt til?

Når du giver fuldmagt til en anden person, kan denne føre din klagesag, og personen får  alle dine rettigheder i sagen. Den du har givet fuldmagten til kaldes også en fuldmagtshaver og repræsenterer dig i din sag. 

De vigtigste rettigheder er:

  • retten til at få aktindsigt. Det vil sige at få lov til at se sagens dokumenter og andre oplysninger.
  • retten til at blive hørt. Din fuldmagtshaver må se og kommentere dokumenter og oplysninger, som andre har sendt ind til din sag. Det kan for eksempel være dokumenter fra din læge. 
  • retten til at komme med en udtalelse. Det vil sige at sende os kommentarer til sagen. 
  • retten til at anmode om, at sagen udsættes for at komme med en udtalelse. Det betyder, at vi venter med at komme med en afgørelse, indtil din repræsentant har sendt en kommentar til os. 
  • retten til at få afgørelsen. 
  • retten til at anke en afgørelse fra førsteinstans.

Fuldmagtshaveren overtager med andre ord alle dine rettigheder i sagen.

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til din sag, skal du gå til fuldmagtshaveren. Det er nemlig fuldmagtshaveren, der har ansvar for at kommunikere med os.  

Alle breve, oplysninger, spørgsmål osv. sender vi kun til fuldmagtshaveren. Det er derfor vigtigt, at du er i kontakt med fuldmagtshaveren løbende.

Husk underskrift

Underskriv altid din fuldmagt, inden du sender den ind. Du skal også sætte dato på fuldmagten. 

Hvis kan også sende en digital fuldmagt på borger.dk.

Hvad er en bisidder?

Indimellem bliver ordet bisidder brugt. Ankestyrelsen opfatter betegnelsen, som at det er en støtteperson, der for eksempel:

  • hjælper en part med at skrive en klage 
  • skriver under på klagen sammen med parten selv
  • deltager i et møde for at støtte parten. 

Hvis en person ønsker, at en bisidder får rettigheder under sagens behandling, skal bisidderen have en fuldmagt.

Fuldmagt til en journalist eller et medie

Ankestyrelsen giver ikke personlige oplysninger i en sag til en journalist eller et medie. Det sker kun, hvis sagens parter har givet fuldmagt.

Derfor kan vi som udgangspunkt ikke udtale os om behandlingen eller afgørelsen af en sag om en navngiven person uden en fuldmagt. Det er en privat sag at klage til Ankestyrelsen, og der er ofte meget personlige oplysninger i sagen.

I børnesager er vi af hensyn til barnets behov yderst tilbageholdende med at udtale os om en konkret sag - også selvom forældrene har givet fuldmagt til en journalist.

Vi udtaler os gerne overordnet om vores sagsområder.

Sidst opdateret 16.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring