Gå til indhold

Klagefrister

Du skal klage inden for en særlig frist.

Du kan se fristen for at klage i brevet med din afgørelse.

Vi skal vide, hvordan myndigheden har sendt dig brevet, når vi skal beregne en klagefrist. Det har altså betydning, om du har fået afgørelsen som digital eller fysisk post. 

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med almindelig post 

Hvis afgørelsen er sendt med almindelig post, går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet 6 hverdage senere.

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med Quickpost

Hvis afgørelsen er sendt med Quickpost (der står Q på kuverten), går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet to dage efter, at det er sendt. Det er altså det samme, som breve, der hidtil er sendt med A-post.

Digital post

Vi går ud fra, at du får afgørelsen samme dag, hvis myndigheden har sendt den digitalt – for eksempel Digital Post. 

Hvis du oplyser, at det digitale brev først er kommet til din digitale postkasse senere, undersøger vi det.  Det kan nemlig have betydning for, om din klage er modtaget i rette tid.

Vi undersøger det ved at bede myndigheden dokumentere de digitale registreringer for brevet.

Særligt om digitale breve fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det er anderledes i sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sendt et digitalt brev med afgørelsen.

Vi går ud fra, at du får afgørelsen dagen efter dateringen, hvis den er sendt til din digitale postkasse (Digital Post). Er datoen på afgørelsen en fredag, går vi ud fra, at du har fået den om mandagen.

Er afgørelsen sendt digitalt på anden måde end via Digital Post, går vi ud fra, at afgørelsen er kommet frem samme dag, som den er dateret.

Muligheder for dispensation

Ankestyrelsen kan se bort fra, at klagefristen er overskredet. Det gør vi, hvis der er en særlig grund til, at du ikke kunne nå at klage inden for fristen. En særlig grund kan være alvorlig sygdom i hele perioden eller omkring klagefristens udløb, bortrejse, hospitalsindlæggelse eller andre hindringer, som ikke skyldes dine forhold. Det er dig, der skal vise dokumentation for, at der har været en særlig grund til, at klagefristen ikke er overholdt.

Justitsministeriet vejledning

Vi følger Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister.

Se Justitsministeriets vejledning for beregning af klagefrister

 

Sidst opdateret 21.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring