Gå til indhold

Søstrene Gads Legat

Søstrene Gads Legat blev oprettet i 1901 og bestyres af Ankestyrelsen. Der uddeles årligt 20 - 30.000 kroner. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.

Formålet med legatet er "at virke for det i Danmark stedfindende offentlige Børnearbejde gennem Værgeraadsinstitutionen, navnlig af forebyggende karakter."

Det er et lille legat, som yder støtte til forebyggende institutionsarbejde indenfor børneområdet. Der uddeles årligt 20-30.000 kr. Der ydes især støtte til ferieophold, sommerlejre, handicaplejre, weekendture, forebyggende arrangementer og aktiviteter, idræt, kriminalpræventivt arbejde og rådgivning hovedsageligt for truede børn af dårligt stillede forældre.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, og fristen for at søge legatet er den 1. marts via mailadressen: ast@ast.dk.

Bestyrelsen afholder møde 1 gang årligt i marts. Bestyrelsen sender alene svar om støtte til de, der modtager legat.

Sidst opdateret 27.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring