Undervisning til fagpersoner

PAS-undervisningen har særligt fokus på barnets institutionsliv og muligheder for tilknytning. Der lægges vægt på forhold og perspektiver, som den professionelle voksne skal være opmærksom på i mødet med det adopterede barn og dets forældre.

Vi udbyder gratis undervisning om adoptionsspecifikke forhold til forskellige typer af institutioner, skoler, kommuner, seminarer, universiteter mv.,  og til fagpersoner som kan profitere af denne viden.  Der er tale om undervisning af generel karakter. Det er vores erfaring, at personalet på skoler og institutioner også kan anvende den erhvervede viden til at imødekomme alle børn, der har haft en svær start på livet.

Ønsker I at modtage PAS-undervisning, skal I udfylde en ansøgningsformular.

Den forventede sagsbehandlingstid er op til 1 måned.

Ansøg om PAS-undervisning

Undervisningen varetages af vores PAS-konsulenter. Det er muligt at ønske en specifik underviser. Vær opmærksom på, at en aftale om undervisning indgås med Ankestyrelsen og ikke direkte med underviseren. En aftale om undervisning er først gældende, når I har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Ankestyrelsen. Den første prioriterede dato bør ikke ligge tidligere end 1 måned ude i fremtiden.

Undervisningen udbydes med en varighed på 4 timer. Undervisningen er gratis. I skal selv stille lokaler til rådighed med projektor. Der skal være minimum 10 deltagere og maksimum 25 deltagere før undervisningen kan gennemføres. Forældre til adopterede børn i institutionen har ikke mulighed for at deltage i undervisningen.

Undervisningen er målrettet to forskellige grupper. Målgruppe 1 omfatter personale i institutioner og skoler. Målgruppe 2 omfatter konsultativt personale herunder psykologer, socialrådgivere, støttepædagoger, tale-hørepædagoger, sundhedsplejersker med flere.

Vil du vide mere

Det er muligt for alle interesserede at printe en flyer om PAS-undervisningen.

Flyer om PAS-undervisning

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring