Gå til indhold

Børnegrupper - samtalegrupper for adopterede børn

At deltage i gruppeforløb for adopterede børn og unge kan bidrage med noget helt særligt, da børnene og de unge får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende.

Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere, og hvert møde vil handle om et særligt tema med plads til det, som børnene/de unge er optagede af her og nu. I denne tid er børnene og de unge også ofte optaget af, på hvilken baggrund de mon selv er adopterede og har reaktioner på, hvad andre siger til dem og spørger dem om.  Der udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om ens egen. Gruppelederne er også PAS rådgivere. 

Det er en forælder, der skal tilmelde et barn/en ung til ventelisten. 

Udfyld tilmeldingsblanket til ventelisten her

Hvem: Adopterede børn og unge. Vi prioriterer at få oprettet grupper for de ældste børn og unge, fordi vi har erfaring med, at de har størst udbytte af et gruppeforløb. Vi sammensætter grupperne, så der højst er 2 års aldersforskel på børnene i en gruppe  og vægter, at de bor relativt tæt på hinanden (se ansøgningsskemaet for yderligere).  

Hvor:  Vi starter løbende grupper op rundt omkring i landet ud fra børnenes eller de unges alder OG den geografiske placering af de børn og unge, som står på ventelisten. Vi har ikke mulighed for at forudsige, hvornår der kommer en gruppe til dit barn i nærheden af jer, fordi det netop afhænger af børnenes alder og bopæl. Der skal være tilstrækkeligt med børn på ventelisten med en specifik alder i et specifikt område.

Hvornår: Et gruppeforløb består af max. 30 mødetimer, og hvert gruppemøde varer minimum 2 timer. Der afholdes som regel et gruppemøde cirka hver 14. dag med undtagelse af ferieperioderne. Gruppemødet ligger så vidt muligt på samme ugedag om eftermiddagen eller først på aftenen.

Forældreinddragelse: Der vil blive lavet et gruppemøde for forældrene undervejs, så de kan støtte op om den udvikling, der sættes i gang undervejs i gruppeforløbet.

Det sidste gruppemøde vil ofte blive placeret cirka et halvt år efter, at gruppen er afrundet. Vores erfaring er, at dette møde giver gensynsglæde og tydeliggør den udvikling, der er sket for børnene og de unge hver især. 

Efter endt gruppeforløb er der mulighed for, at hver enkelt familie får tid til en individuel PAS-rådgivningstime hos en af gruppelederne. Det forudsætter dog, at den enkelte familie har flere rådgivningstimer til rådighed. Her vil gruppelederen sammen med barnet/den unge søge at formulere, hvad det er vigtigt, at forældrene ved noget mere om og derefter hjælper barnet/den unge videre med. 

Hvor mange: En gruppe har 8 deltagere og derudover deltager gruppelederne hver gang.

Forsamtale: Inden vi starter en gruppe op, vil du og dit barn blive indkaldt til en individuel samtale med gruppelederne. Samtalen vil vare en halv time. Gruppelederne sammensætter derefter gruppen med blik for den samlede gruppedynamik.

Pris: Det er gratis at deltage i et gruppeforløb.

Læs mere om børnegrupper her.

Det med småt

Du må som forælder ikke modtage rådgivning hos den PAS-rådgiver, der samtidig er gruppeleder for børnegruppen, som dit barn deltager i. Dette gælder kun i den tidsperiode, som gruppeforløbet strækker sig over. Du er velkommen til at modtage PAS-rådgivning hos en anden rådgiver i den periode.

Der er tavshedspligt i gruppen. Det betyder, at gruppelederne ikke videregiver personlige oplysninger og personlige udtalelser til andre udenfor gruppen.

Læs også: 

"Børnegrupper for adopterede" 

"Børnegrupper for adopterede er en succes"

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring