Gå til indhold

Fremtidige temaeftermiddage

Overblik over adoptionssekretariatets fremtidige temaeftermiddage, som er en del af PAS ordningen.

Adoptivbørn med psykiske udfordringer

Temaaften d. 5. marts 2024 i København

I samarbejde med Bedre Psykiatri København, inviterer Ankestyrelsen til foredrag om adoptivbørn med psykiske udfordringer. Temadagen foregår tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 19-21 på Nørrebro.

Aftenen byder på to timers oplæg og diskussion om at være forældre til et psykisk sårbart adoptivbarn, og vi får bl.a. besøg af en af Ankestyrelsens PAS-konsulenter, der vil fortælle om sin professionelle erfaring på området.

Læs mere og tilmeld dig her

Forberedelse, overlevering og den første tid.

Temaeftermiddag. Aarhus

Ankestyrelsen byder velkommen til en temaeftermiddag i Aarhus for jer, der står lige mellem godkendelse og adoption. Temaeftermiddagen afholdes torsdag den 18. april 2024. Vi tilbyder 4 timer med oplæg, inspiration og samtaler med vores erfarne kursusleder fra De adoptionsforberedende kurser Bodil Kappelgaard, der også er PAS rådgiver.

Læs mere og tilmeld dig her

Hyggeracisme og diskrimination – det er jo bare for sjov! Temaeftermiddag Århus

Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 16.00 – 20.00 byder Ankestyrelsen velkommen til en temaeftermiddag i Århus for adoptanter og kommende adoptanter. Vi tilbyder oplæg og inspiration fra vores adoptionskonsulent Anna Wejdemann.

Læs mere og tilmeld dig her

Forberedelse og overlevering af barn fra plejeforældre til adoptivforældre.

Temaeftermiddag for professionelle Aarhus 

Ankestyrelsen byder velkommen til en temaeftermiddag i Aarhus for jer, der arbejder med adoption. Temaeftermiddagen afholdes torsdag den 29. august  2024. Vi tilbyder 4 timer med oplæg, inspiration og samtaler med vores erfarne kursusleder fra De adoptionsforberedende kurser Anna Wejdemann, der også er PAS rådgiver.

Læs mere og tilmeld dig her

Sidst opdateret 07.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring