Tilsyn med Danish International Adoption (DIA)

Ankestyrelsen fører tilsyn med DIA.

Ankestyrelsen fører løbende og regelmæssigt tilsyn med den formidlende organisation, DIA. Tilsynet omfatter blandt andet DIAs virksomhed her i landet og i andre lande.

Ankestyrelsen undersøger følgende:

 • Organisationernes generelle faglige kvalifikationer 
 • Økonomiske og organisatoriske forhold
 • Fastsættelse og opkrævning af gebyrer til organisationen

I dag er der følgende formidlende organisation: 

Danish International Adoption, DIA 

Se akkrediteringsvilkår mellem Ankestyrelsen og Danish International Adoption her. 

Godkendte udenlandske myndigheder/organisationer

Ankestyrelsen skal godkende DIA’s samarbejde med udenlandske myndigheder/organisationer om anvisning af børn til international adoption.

En tilladelse til et samarbejde gives som udgangspunkt for en tidsbegrænset periode på 2 år.

Ankestyrelsen har givet DIA godkendelse til at samarbejde med følgende udenlandske myndigheder/organisationer, som herefter er DIA’s aktive samarbejdsparter:

Bulgarien

 • Ministry of Justice

Burkina Faso

 • Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille

Colombia

 • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
 • Centro de Rehabilitación para la Adopción de la Ninez (CRAN) i Bogota
 • Chiquitines i Cali
 • La Casa de la Madre y el Niño i Bogotá

Filippinerne

 • Intercountry Adoption Board (ICAB)

Indien

 • Central Adoption Resource Authority (CARA)

Kina

 • China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA)

Madagaskar

 • Autorité Centrale Pour d’Adoption (ACA)

Sydafrika

 • Impilo

Sydkorea

 • Holt Children’s Services

Taiwan

 • Chung Yi Social Welfare Foundation

Thailand

 • Child Adoption Center (CAC) under Department of Children & Youth
 • Pattaya Orphanage

Tjekkiet

 • The Office for International Legal Protection of Children i Brno

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 12.04.2021

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring