Gå til indhold

Familie- og stedbarnsadoption

Ved en familie- eller stedbarnsadoption adopterer du et barn, du allerede kender eller er i familie med. Det er en grundlæggende betingelse, at adoptionen er til gavn for barnet.

En familie- eller stedbarnsadoption er kendetegnet ved, at du adopterer et barn, du allerede har en relation til.

Hverken familieadoption eller stedbarnsadoption kræver, at du er godkendt som adoptant.

Hvis du ønsker familie- eller stedbarnsadoption, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset.

Find Familieretshuset her.

Familieadoption

For at du kan gennemføre en familieadoption, skal én af de følgende grundlæggende betingelser være opfyldt:

  • Du er i familie med barnet i lige linje (barnebarn, søskende eller nevø/niece).
  • Du har en særlig tilknytning til barnet (for eksempel plejebarn).
  • Du har en særlig tilknytning til barnets forældre.

Du kan familieadoptere som enlig eller sammen med din ægtefælle eller samlever. Hvis du adopterer sammen med din ægtefælle eller samlever, skal I have stabilitet som familie. Det er derfor et krav, at I har boet sammen i mindst 2½ år.

Det er nødvendigt, at du dokumenterer, hvordan du opfylder den grundlæggende betingelse for adoptionen, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Derudover skal der normalt være en aldersforskel på mindst 14 år mellem dig og barnet.

Stedbarnsadoption

For at du kan stedbarnsadoptere din ægtefælles eller din samlevers barn, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • I skal som familie have stabilitet, så du skal som udgangspunkt have boet sammen med din ægtefælle eller samlever og barnet i mindst 2 ½ år på ansøgningstidspunktet.
  • Du skal være med til at opfostre barnet. Du skal derfor enten have levet sammen med barnet i 3 år eller ville kunne bo sammen med det i 3 år, inden det fylder 18 år. 
  • Du og barnets forælder skal være gift eller samlevende i et stabilt forhold af ægteskabslignende karakter. 
  • Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år.
  • Der skal normalt være en aldersforskel på mindst 14 år mellem dig og barnet.

Surrogatmoderskab (rugemor)

Surrogatmoderskab betyder, at der er indgået en aftale om, at en kvinde, der føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden (børnelovens § 31). Sådan en aftale er ugyldig og kan ikke anerkendes eller fuldbyrdes af danske myndigheder. 

Læs mere om surrogatmoderskab

Hvordan klager jeg i sager om familie- og stedbarnsadoptioner?

Du skal sende din klage til Familieretshuset, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Familieretshuset har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du ikke kan klage over – når du får en afgørelse.

Sidst opdateret 14.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring