Gå til indhold

Mistanke om ulovlig adoption

Ankestyrelsen kan hjælpe med at gennemgå din internationale adoptionssag, hvis du har mistanke om, at der er sket noget ulovligt i sagen.

Hvis du alene vil se dokumenterne (aktindsigt) i din adoptionssag, skal du henvende dig til Danish International Adoption (DIA).

DIA opbevarer alle internationale adoptionssager, også sager der ligger tilbage i tiden. Hvis du er adopteret gennem Terre des Hommes, er det dog Ankestyrelsen, som opbevarer din sag, og så skal du kontakte Ankestyrelsen.

Afdækning af flere sager eller formidlingssamarbejder

Hvis vi vurderer, at der er grund til mistanke om ulovlige forhold i flere sager (f.eks. fra et bestemt børnehjem eller et bestemt land), foretager vi en afdækning af forholdene.

I en afdækning kan Ankestyrelsen eksempelvis indhente informationer fra blandt andet DIA, internationale samarbejdsparter og afgiverlandets centralmyndighed.

Vi vil også kunne gennemgå en række stikprøvesager.

En afdækning af et formidlingssamarbejde omfatter alene undersøgelse af forhold i adoptionssager fra danske adoptionsformidlende organisationers samarbejde med afgiverlande.

Vi vil typisk offentliggøre resultaterne af en afdækning her på hjemmesiden.

Som led i en afdækning vil Ankestyrelsen indhente information om, hvordan den adopterede kan få hjælp til at søge efter oplysninger om biologisk slægt i afgiverlandet, og hvilke muligheder der er for hjælp i Danmark.

Denne information vil også fremgå af Ankestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 16.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring