Gå til indhold

Mistanke om ulovlig adoption

Ankestyrelsen kan hjælpe med at gennemgå din internationale adoptionssag, hvis du har mistanke om, at der er sket noget ulovligt i sagen.

Du kan læse mere om Ankestyrelsens retningslinjer for behandling af adoptionssager med mistanke om ulovlige forhold her.

Hvis du gerne vil se dokumenterne (aktindsigt) i din adoptionssag, skal du henvende dig til Danish International Adoption (DIA),  hvis du er adopteret gennem AC Børnehjælp, Glemte Børn, DanAdopt eller DIA.

Hvis du er adopteret gennem Terre des Hommes, er det dog Rigsarkivet, som opbevarer din sag, og så skal du kontakte Rigsarkivet eller Ankestyrelsen.

Da Terre des Hommes indstillede adoptionsformidlingen i 2000, blev det bestemt, at organisationens adoptionssager skulle overgå til tilsynsmyndighedens arkiv (på daværende tidspunkt Civilretsdirektoratet). Disse sager er senere overleveret til Rigsarkivet. Der blev på daværende tidspunkt ikke indgået aftale om, at Terre des Hommes' generelle sager eller dokumenter også skulle overdrages til Civilretsdirektoratet.

Rigsarkivet har dog i 2024 oplyst, at der er modtaget et privat arkiv, som indeholder materiale om Terres des Hommes' adoptionsformidling. Arkivet er i de kommende måneder under ordning, pakning og registrering, hvorefter oplysninger om arkivet bliver tilgængelige i arkivets database og der kan søges om adgang til det.

Undersøgelse af flere sager eller formidlingssamarbejder

Nogle gange opstår der mistanke om, at der er sket ulovligheder eller uregelmæssigheder i adoptioner fra et bestemt land, region eller børnehjem i en bestemt periode.

Det kan være på baggrund af oplysninger i pressen eller i undersøgelser i Danmark eller i andre lande, at mistanken opstår.
Når mistanken opstår, på baggrund af oplysninger fra andre lande, undersøger Ankestyrelsen indledningsvis, om der er formidlet børn til adoption til Danmark fra det pågældende land i den pågældende periode. Hvis det ikke er tilfældet foretager Ankestyrelsen sig ikke yderligere og orienterer herom det på sin hjemmeside.

Hvis der er blevet formidlet børn til Danmark til adoption fra det pågældende land i den pågældende periode, undersøger Ankestyrelsen, om der kan være tale om ulovlige forhold eller uregelmæssigheder i de danske adoptionssager.

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring