Gå til indhold

Indonesien

I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager.

Den hollandske rapport beskriver flere indikationer på ulovlige forhold i adoptioner fra Indonesien til Holland, herunder blandt andet børnehandel, korruption og dokumentforfalskning. Konkret nævnes adoptioner fra øen Biak og børnehjemmet Kasih Bunda.

Formålet med Ankestyrelsens undersøgelse har i forhold til adoption fra Indonesien været at afdække, om DanAdopts formidling af børn fra Indonesien havde sammenfald med den hollandske formidling, herunder om der blev formidlet børn fra øen Biak eller børnehjemmet Kasih Bunda.

Ud fra de oplysninger, som har været tilgængelige, konkluderer Ankestyrelsen:

  • at formidlingen fra Indonesien til Danmark, overordnet set vidner om en proces, der ikke har været forbundet med ulovlig formidling
  • at DanAdopt ikke ses at have samarbejdet med eller haft kontakt til børnehjemmet Kasih Bunda
  • at Øen Biak ikke er nævnt i det materiale Ankestyrelsen har gennemgået

Se hele undersøgelsen her (Åbner i nyt vindue)

Download en handicaptilgængelig version her

Det skal dog nævnes, at formidlingen fra Indonesien i 1970’erne og 1980’erne, ligesom fra mange andre lande, var forholdsvis ureguleret sammenlignet med i dag. På daværende tidspunkt var der, set med nutidens øjne, ikke tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til stede, der kunne sikre det enkelte barns rettigheder. Dette gjorde sig gældende i forhold til det indonesiske system, men også det danske. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der ikke har eksisteret tilstrækkelig regulering af international adoption, at der eksisterede risikofaktorer som følge af økonomiske interesser, ligesom der generelt er sparsomme oplysninger i de konkrete adoptionssager om bl.a. barnets baggrund og frigivelse.

Her kan du læse mere om hvilke muligheder du har som adopteret fra Indonesien, hvis du har mistanke om, at der er sket noget ulovligt i din adoptionssag. 

Sidst opdateret 08.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring