Lovgivning

Formålet med reglerne på adoptionsområdet er at sikre, at en adoption gennemføres til barnets bedste og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 26/11 2020

Sidst opdateret 26/11 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring