Familieretten i Grønland

Der gælder særlige regler på det familieretlige område i Grønland.

Grønland er en del af rigsfællesskabet. I Grønland er der indført en selvstyreordning, som betyder at Grønland har overtaget den lovgivende og administrative myndighed på en væsentlig del af de sagsområder, som berører borgernes dagligdag. 

Familieretten

På det familieretlige område har Grønland dog ikke overtaget den lovgivende og administrative myndighed. Danmark samarbejder derfor med Grønland om, hvilken familieretlig lovgivning, der skal gælde i Grønland.

Familieretlige sager i Grønland behandles af henholdsvis Rigsombudsmanden i Grønland samt af domstolene, der er en del af det danske domstolssystem.
Rigsombudsmandens afgørelser på det familieretlige område kan normalt påklages til Ankestyrelsen.

Grønland

Den familieretlige lovgivning i Grønland

Se information om den familieretlige lovgivning i Grønland: Rigsombudsmanden.gl

Statsministeriet udsteder "Grønlandsk lovregister", der indeholder en oversigt over lovgivningen for Grønland.

Grønlandsk lovregister på statsministeriet.dk

Love og regler, der gælder for Grønland:

Find love, administrative forskrifter m.v., der er vedtaget af Grønlands Landsting eller udstedt af Grønlands Selvstyre nedenfor.

Grønlandsk lovgivning

Find love, administrative forskrifter m.v. vedtaget af Folketinget eller udstedt af danske myndigheder nedenfor. Anvendelsen af hjemmesiden kræver abonnement. 

Den grønlandske lovsamling

Lovgivning, der kun gælder Grønland, kan ikke findes gennem retsinformation.dk.

Færøerne

Vi bemærker, at Færøerne hjemtog hele det familieretlige område den 29. juli 2018. 

Læs mere på Familjufyrisitingins hjemmeside.

Sidst opdateret 30.09.2019