Familieydelser og bidrag

Klik i menuen og læs mere på borger.dk.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.


Familieydelser er ydelser fra det offentlige. Bidrag er ydelser mellem enkeltpersoner – f.eks. børnebidrag fra den ene forælder til den forælder, der bor sammen med et fælles barn. 

Sidst opdateret 01.04.2019