Gå til indhold

Fremmedadoption

Før en fremmedadoption kan blive aktuel, skal du godkendes som adoptant. Det er Adoptionssamrådet i Familieretshuset, der afgør, om du kan blive godkendt.

Du skal sende en ansøgning om godkendelse til Familieretshuset.

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet er opdelt i tre adskilte faser. 

Pr. 1. januar 2016 er der indført en fjerde fase med obligatorisk adoptionsrådgivning i perioden omkring hjemtagelsen af et barn. 

Pr. 1. februar 2022 kan man være skrevet op til både national og international adoption på samme tid.

Hensigten med faserne

Der er flere hensigter med, at forløbet er opdelt i adskilte faser: 

  • Undersøgelsen får karakter af en dialog mellem dig og myndighederne. 
  • Familieretshuset kan meget tidligt i forløbet afklare, om du opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant. 
  • Opholdet mellem fase 2 og 3 betyder, at de ansøgere, som gennem det adoptionsforberedende kursus er blevet klar over, at adoption ikke er noget for dem, selv melder fra. 
  • Rådgivningen giver støtte til adoptanten efter en ofte lang venteperiode og er med til at skabe gode rammer for barnets vækst. 

Fase 1

I fase 1 vurderer Adoptionssamrådet i Familieretshuset, om du opfylder de krav, der stilles til din alder, dit eventuelle samliv, dit helbred, dine strafforhold, dine boligforhold og din økonomi.

Læs de generelle betingelser her

Hvis du opfylder de generelle betingelser, giver Familieretshuset eller samrådet tilladelse til, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Opfylder du ikke betingelserne, giver samrådet afslag på ansøgningen.

Fase 2

Fase 2 består af det adoptionsforberedende kursus. Kurset er obligatorisk for alle, der søger om adoption for første gang. Du kan først komme på kursus, når Adoptionssamrådet/Familieretshuset har besluttet, om du opfylder de generelle godkendelseskrav i fase 1.

Hvis Adoptionssamrådet vurderer, at du har behov for det, kan du blive pålagt at deltage i kurset, selvom du tidligere har adopteret et barn.

Hvis du ikke skal deltage i kurset, fordi du tidligere har adopteret et barn, kan du gå videre til fase 3. Flergangsansøgere kan dog vælge frivilligt at deltage i kurset, hvis der er ledige pladser.

Mere om det adoptionsforberedende kursus

Fase 3

Fase 3 kan sættes i gang, når du har deltaget i det adoptionsforberedende kursus. I denne fase skal Adoptionssamrådet vurdere, om du også efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere. Familieretshusets sagsbehandler laver en beskrivelse af dig på baggrund af en samtale og et hjemmebesøg hos dig.

Hvis du har været på kursus, skal du selv søge om, at fase 3 sættes i gang. Du skal søge, inden der er gået et år fra den dato, du blev godkendt i fase 1. Hvis du ikke har været på kursus, skal du søge inden for tre måneder.

Fase 4

Når du er blevet godkendt som adoptant af Familieretshuset i fase 3, kommer du på venteliste hos Danish International Adoption (ved international adoption) eller hos Adoptionsnævnet (ved national adoption). Fase 4 består af obligatorisk rådgivning umiddelbart før og efter hjemtagelsen af et barn.

Rådgivningen gives med henblik på at give dig og dit barn en god start på livet som adoptionsfamilie.

Du skal selv tage kontakt til en adoptionsrådgiver og aftale en tid for rådgivningen.

Adoptionsrådgivere

Sidst opdateret 01.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring