Gå til indhold

Adoptivbarnets oprindelige forældre

Som adopteret kan du søge oplysninger om dine oprindelige forældre. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan dine adoptivforældre søge på dine vegne.

Hvor du skal henvende dig, afhænger af, om du er adopteret ved national eller international adoption - altså om du er adopteret fra Danmark eller fra udlandet.

National adoption

Hvis du er adopteret fra Danmark, kan du søge oplysninger om dine oprindelige forældre hos personregisterføreren i dit fødesogn (det sogn, hvor din fødsel blev registreret). Her kan du bede om en udskrift af ministerialbogen, som vil indeholde navne, fødselsdatoer og fødselssogne for dine oprindelige forældre. I udskriften står der også, om du er adopteret. 

Med oplysningerne om dine oprindelige forældre kan du henvende dig til kommunens folkeregister og få oplyst, om de stadig er i live, og hvor de bor. 

International adoption

Hvis du er adopteret fra udlandet, kan du søge oplysninger om dine oprindelige forældre hos den organisation, der har formidlet adoptionen. 

Aktindsigt

Hvis du ønsker at se din adoptionssag, skal du sende en ansøgning og en kopi af din dåbsattest til den myndighed, der har udfærdiget adoptionsbevillingen. 

Der kan være oplysninger i adoptionssagen, du ikke kan få lov til at se. Det kan for eksempel være, hvis dine oprindelige forældre har bortadopteret andre børn. Straffeattester vil også blive undtaget, uanset om der er anført strafbare forhold herpå. 

Henvendelse fra oprindelig slægt

Ved anonyme adoptioner har den oprindelige slægt (for eksempel forældre eller søskende) ikke krav på oplysninger om adoptivbarnet eller adoptivforældrene. 

Hvis Ankestyrelsen modtager en henvendelse fra den oprindelige slægt, vil styrelsen dog kontakte den adopterede, hvis han eller hun er myndig. Hvis den adopterede ikke er myndig, vil styrelsen rette henvendelse til adoptivforældrene.

Sidst opdateret 16.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring