Gå til indhold

Privat fremmedadoption

Ved privat fremmedadoption er det et krav, at du har en særlig og legitim grund til at ville adoptere fra det pågældende land.

For at kunne gennemføre en privat fremmedadoption skal du være godkendt som adoptant.

Læs her, hvordan du bliver godkendt.

Normalt skal du være tilmeldt en dansk formidlende organisation, hvis du ønsker at gennemføre en international fremmedadoption.

Ankestyrelsen kan dog give tilladelse til, at du gennemfører en privat fremmedadoption uden bistand fra en formidlende organisation.

Ankestyrelsen kan ikke tillade privat fremmedadoption fra et andet land, hvis en dansk formidlende organisation samarbejder med eller fører drøftelse om samarbejde med det pågældende lands adoptionsformidlende organisation eller myndighed.

Efter praksis kan Ankestyrelsen som udgangspunkt kun give tilladelse til en privat fremmedadoption, hvis du ønsker at adoptere et konkret barn, og din ansøgning ikke er omfattet af reglerne for familieadoption.

Læs her, hvis du ønsker at vide mere om familieadoptioner.

Det er også et krav, at forbindelsen til det barn, du ønsker at adoptere, er skabt på en lovlig og betryggende måde, og at forbindelsen ikke er skabt med henblik på adoption. 

Du skal sende den relevante lovgivning om adoption fra det land, du ønsker at adoptere fra, til Ankestyrelsen, og det er Ankestyrelsen, som beslutter, om du kan få tilladelse.

Hvis du får tilladelse til privat fremmedadoption, skal du selv betale sagens omkostningen, blandt andet til oversættelser og legaliseringer.

Selvom Ankestyrelsen har givet tilladelse til privat fremmedadoption, kan den på ethvert tidspunkt trækkes tilbage, hvis styrelsen vurderer, at adoptionen ikke kan gennemføres lovligt og etisk forsvarligt.

Sidst opdateret 16.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring