Gå til indhold

Adoption, hvis du bor i udlandet

Hvis du bor i udlandet og ønsker at adoptere, skal Ankestyrelsen først undersøge, hvilket lands ret du skal søge adoption efter.

Du skal almindeligvis adoptere efter reglerne i det land, hvor du har fast bopæl og varig tilknytning - der, hvor du har dit domicil.

Det er Ankestyrelsen, der foretager domicilvurderingen.

Hvis du har domicil i Danmark, men adopterer i udlandet, anerkender vi normalt ikke adoptionen i Danmark.

Hvis du er udlænding, og du for nyligt er flyttet til Danmark, eller du blot opholder dig midlertidigt i Danmark, kan du eller Familieretshuset også bede Ankestyrelsen undersøge, om du skal adoptere efter de danske regler. 

Før du adopterer

For at Ankestyrelsen kan undersøge dit domicil, skal du (og din eventuelle ægtefælle) svare på følgende spørgsmål:

 1. Hvornår flyttede du/I til udlandet? 
 2. Har du/I boet i udlandet siden? (Uddyb gerne, hvis du/I har boet i flere lande)
 3. Hvad er baggrunden for dit/jeres ophold i udlandet/Danmark? (Uddyb gerne)
 4. Hvad er din/jeres arbejdsmæssige tilknytning til udlandet og Danmark? (Uddyb gerne, herunder om der er tale om udstationeringer eller lokale ansættelsesforhold i udlandet)
 5. Hvor længe har du/I opholds- og arbejdstilladelse i udlandet/Danmark, og hvor længe har du/I haft den? 
 6. Ejer du/I fast ejendom i udlandet og/eller i Danmark? 
 7. Har du/I lejet bolig i udlandet og/eller Danmark? Hvis ja, i hvilket land og i hvilken periode? 
 8. Er du/I skattepligtige i udlandet og/eller Danmark? (Uddyb gerne)
 9. Hvor ofte og hvor længe holder du/I ferie i Danmark? 
 10. Har du/I planer om at vende tilbage til Danmark - og i givet fald hvornår? (Uddyb gerne)

Du kan sende os oplysningerne i et brev eller via din digitale postkasse (Digital Post).

Bemærk, at vi ikke kan sende dig et svar på en almindelig, ukrypteret mail, da svaret vil indeholde personfølsomme oplysninger.

Hvis du sender os en almindelig mail, vil vi svare via brev.

Når du allerede har adopteret

Hvis du bor i udlandet og har adopteret et barn efter reglerne i det land, du bor/boede i, er Ankestyrelsen den myndighed i Danmark, der kan anerkende adoptionen.

Når adoptionen er anerkendt, kan du søge om dansk statsborgerskab til barnet.

En udenlandsk adoption kan anerkendes i Danmark, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

 • Du havde fast bopæl og varig tilknytning (domicil) i det pågældende land på ansøgnings-/adoptionstidspunktet. 
 • Adoptionen har retsvirkninger, der svarer til retsvirkningerne af en dansk adoption. 
 • Adoptionen er ikke åbenbart uforenelig med grundlæggende danske principper for adoption.

Du skal sende de originale adoptionspapirer og barnets originale fødselsattest eller bekræftede kopier af disse dokumenter. Det er kun den udstedende myndighed, der kan bekræfte en kopi.

Dokumenterne skal være oversat til dansk eller engelsk, og oversættelsen skal være autoriseret. Det gælder dog ikke dokumenter, der er skrevet på et af de nordiske sprog. Dokumenter, der er udstedt i nogle lande, skal desuden være legaliseret.

Hvis du ikke allerede har fået en domicilvurdering af Ankestyrelsen, skal du desuden svare på de 10 spørgsmål, som er listet ovenfor. Du skal derudover også oplyse, hvor og hvornår du/I ansøgte om adoption i udlandet (Oplys land, myndighed og dato). 

Du kan finde svar på spørgsmål om statsborgerskab på nyidanmark.dk eller kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Barnet skal være dansk statsborger for at kunne få udstedt et dansk pas.

Ansøgninger om statsborgerskab skal sendes til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 28.10.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring