Gå til indhold

Undersøgelse af adoptionssystemet

Ankestyrelsen har fået til opgave at undersøge, hvordan der kan skabes en økonomisk bæredygtig struktur for den internationale adoptionsformidling.

Aftalepartierne bag satspuljeaftalen for 2019 besluttede i november 2018 at afsætte midler til undersøgelsen, der skal afdække hvilke alternativer der findes til den nuværende struktur, hvor formidlingsopgaven varetages af en privat organisation, der primært er finansieret af gebyrindtægter fra adoptivfamilierne.

Undersøgelsen skal også afdække behovet for understøttende tiltag i overgangen til et eventuelt nyt system for at skabe den tilstrækkelige tryghed og sikkerhed for kommende og nuværende ansøgere.

Det forventes, at Ankestyrelsen den 13. december 2019 afleverer undersøgelsens resultater til Børne- og Socialministeren.

Du kan læse mere i kommissoriet for undersøgelsen.

Sidst opdateret 19.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring