Gå til indhold

Adoptionsforberedende kursus

Hvis du ikke har adopteret før, skal du på det adoptionsforberedende kursus. Kurset er fase 2 i undersøgelses- og godkendelsesforløbet.

Det adoptionsforberedende kursus er et forløb over 2 weekender med cirka tre til fire ugers mellemrum. Begge weekender starter lørdag kl. 11.00 og slutter første søndag kl. 16.00 og anden søndag kl. 14. Der er tale om et internat, og overnatning er obligatorisk begge kursusweekender. Det er kun muligt at tilmelde sig et kursusforløb med deltagelse på begge de angivne kursusweekender. Det betyder, at det ikke er muligt at flytte kursus i forhold til første og anden del af kurset. Forud for kurset vil du modtage kursusmateriale, som du kan bruge både som forberedelse til kurset og som opslagsværk senere i adoptionsprocessen. 

Læs om det faseopdelte forløb her 

Pris og tilmelding

Det koster i 2024 3.000 kr. pr. person at deltage i kurset. 

Hvis du søger om godkendelse som adoptant sammen med din partner, skal I deltage i kurset sammen. 

Du kan først tilmelde dig kurset, når du er godkendt i fase 1 hos Familieretshuset.

Tilmeldingen til kurset er økonomisk bindende og deltagelse kan først finde sted, når gebyret er betalt. Hvis du melder afbud til et kursus senere end 14 dage før kursets begyndelse, kan gebyret ikke refunderes. 

Du tilmelder dig ved at udfylde dette tilmeldingsskema:

If you wish to attend a pre-adoption preparation course in English, we have at the moment one course scheduled (see dates below).

You can submit an application regardless of this course as we will try to prepare a new later.

Registration for the course is financially binding and participation can only take place when the fee (in 2024 it is 3.000 DKR per person) has been paid. If you cancel a course later than 14 days before the start of the course, the fee is non-refundable.

Please find the application form here:

Course in English 2024:

Course name

1. part

2. part

Location

Special course 2H/2024

25-26th of May 2024

8-9th of June 2024

Hotel Hebron, Copenhagen

Please note that the course consists of two parts, and that staying overnight from Saturday till Sunday is mandatory.

***

Kurser på dansk 2024:

Kursusnavn 1. del 2. del Sted
1S/2024 20.-21. januar 3.-4. februar Severin kursuscenter, Middelfart
1H/2024 10.-11. februar 2.-3. marts  Hotel Hebron, København

1K/2024

AFLYST

16.-17. marts 

AFLYST

13.-14. april 

AFLYST

Kaløvig Center, Rønde (Djursland)
2S/2024 20.-21. april 4.-5.  maj Severin kursuscenter, Middelfart
2K/2024 17.-18. august 7.-8. september Kaløvig Center, Rønde (Djursland)
3S/2024 21.-22. september 5.-6. oktober Severin kursuscenter, Middelfart
3K/2024 26.-27. oktober 30. november - 1. december  Kaløvig Center, Rønde (Djursland)
3H/2024 23.-24. november 14.-15. december  Hotel Hebron, København

Bemærk, at et kursus består af to dele, og at overnatning fra lørdag til søndag er obligatorisk.

Forløb og formål

Kursets formål er at medvirke til en kvalificering af ansøgernes beslutning om adoption, så ansøgeren efter afsluttet kursus bedre ser sig i stand til selv at vurdere egne ressourcer i relation til at blive adoptivforælder.

Kursets form er procesorienteret og vil undervejs veksle mellem gruppediskussioner, oplæg, film, casestories, paropgaver og debat. Fokus er på den enkeltes egen historie og kræver høj grad af deltageransvarlighed. Kurset bliver til i et samspil mellem jer, kursuslederne og de øvrige deltagere. Der er vandtætte skodder imellem fase 2 og fase 3, hvilket betyder, at der ikke går information om jeres indsats på kurset videre til Familieretshuset. Kurset afsluttes ikke med en egentlig prøve, men det forventes, at man undervejs er aktivt deltagende.

Hvert kursus bliver som udgangspunkt ledet af en kvindelig og en mandlig kursusleder.

Kurset er et internatkursus med overnatning over to weekender. Det er ikke muligt at dele deltagelse i et kursus op. Man skal således deltage i begge de fastlagte weekender.

Kursets indhold er valgt for dels at medvirke til, at ansøgeren får undersøgt sit adoptionsmotiv, dels at informere om adoptivbarnets særlige situation, og hvad den indebærer for de kommende forældre.

I løbet af de første kursusdage er fokus på dig som kommende adoptivforælder - på din vej imod beslutningen om adoption. Vi beskæftiger os med betydningen af barnløshedsproblematikken, forestillingen om det biologiske barn, samlivet og de historier, vi bærer med os ind i forældreskabet - historier om, hvordan vores egen opvækst har været – vores tilknytningshistorie. Eneadoptanternes særlige situation bliver også berørt.

Derudover vil der blive stillet skarpt på livet som adoptivfamilie, barnets biologiske forældre og barnets opvækstvilkår før adoptionen.

På sidste kursusdag vil vi se nærmere på, hvad tilknytning betyder for barnet, på dannelsen af jeres fælles tilknytningshistorie, det første møde og den første tid derefter.

Efter endt kursusforløb skulle din parathed til at forstå adoptivbarnets og adoptivfamiliens særlige vilkår være blevet udbygget, og den endelige beslutning om, hvorvidt du vil gå videre i adoptionsforløbet, vil have fået flere nuancer.

Kursets fokuspunkter

Dig, som kommende adoptivforælder:

  • Din vej mod beslutningen om at adoptere.
  • Barnløshed.
  • Forestillingen om det biologiske barn.
  • Din egen opvækst og tilknytningshistorie.
  • Eneforælderfamilien.

Livet som adoptivfamilie:

  • Barnets biologiske/oprindelige forældre.
  • Barnets vilkår før adoptionen.
  • Barnets tilknytningshistorie.
  • Den første tid sammen.
  • Dannelsen af fælles tilknytningshistorie.

Sidst opdateret 10.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring