Det adoptionsforberedende kursus

Hvis du søger om at adoptere for første gang, skal du på det adoptionsforberedende kursus. Kurset er fase 2 i undersøgelses- og godkendelsesforløbet.

Det adoptionsforberedende kursus er et forløb over 2 weekender med cirka tre til fire ugers mellemrum. Begge weekender starter lørdag kl. 11.00 og slutter søndag kl. 16.00. Der er tale om et internat. Det er kun muligt at tilmelde sig et kursusforløb med deltagelse på begge de angivne kursusweekender. Det betyder, at det ikke er muligt at flytte kursus i forhold til første og anden del af kurset. Forud for kurset vil du modtage kursusmateriale, som du kan bruge både som forberedelse til kurset og som opslagsværk senere i adoptionsprocessen. 

Læs om det faseopdelte forløb her 

Pris og tilmelding

Det koster 2.500 kr. pr. person at deltage i kurset.

Hvis du søger om godkendelse som adoptant sammen med din partner, skal I deltage i kurset sammen. 

Du kan først tilmelde dig kurset, når du er godkendt i fase 1 hos Familieretshuset.

Tilmeldingen til kurset er økonomisk bindende og deltagelse kan først finde sted, når gebyret er betalt. Hvis du melder afbud til et kursus senere end 14 dage før kursets begyndelse, kan gebyret ikke refunderes. 

Du tilmelder dig ved at udfylde et skema.

Tilmeldingsskema

Kurser 2020

Kurser i Middelfart, Severin Kursuscenter

Kursus 1S/2020 11.-12. januar og 1.-2. februar
Kursus 2S/2020 22.-23. august og 12.-13. september 
Kursus 3S/2020 19.-20. september og 3.-4. oktober  
Kursus 4S/2020 24.-25. oktober og 14.-15. november

Kurser i Vejle, Munkebjerg Hotel

Kursus 1M/2020 22.-23. februar og 14.-15. marts 
Kursus 2M/2020 7.-8. marts og 28.-29. marts
Kursus 3M/2020 25.-26. april og 16.-17.maj
Kursus 4M/2020 6.-7. juni og 20.-21. juni  (lukket for tilmelding)
Kursus 5M/2020 21.-22. november og 5.-6. december 

Kurser 2021:

Kursusnavn

1. del

2. del

Sted

1S/2021

9.-10. januar

30.-31. januar

Severin kursuscenter, Middelfart

1H/2021

20.-21. marts

17.-18. april

Hotel Hebron, København

2S/2021

29.-30. maj

19.-20. juni

Severin kursuscenter, Middelfart

3S/2021

14.-15. august

4.-5. september

Severin kursuscenter, Middelfart

4S/2021

2.-3. oktober

30.-31. oktober

Severin kursuscenter, Middelfart

5S/2021

13.-14. november

4.-5. december

Severin kursuscenter, Middelfart

Bemærk, at et kursus består af to dele, og at man skal deltage i begge dele

Forløb og formål

Kursets formål er at medvirke til en kvalificering af ansøgernes beslutning om adoption, så ansøgeren efter afsluttet kursus bedre ser sig i stand til selv at vurdere egne ressourcer i relation til at blive adoptivforælder.

Kursets form er procesorienteret og vil undervejs veksle mellem gruppediskussioner, oplæg, film, casestories, paropgaver og debat. Fokus er på den enkeltes egen historie og kræver høj grad af deltageransvarlighed. Kurset bliver til i et samspil mellem jer, kursuslederne og de øvrige deltagere. Der er vandtætte skodder imellem fase 2 og fase 3, hvilket betyder, at der ikke går information om jeres indsats på kurset videre til Familieretshuset. Kurset afsluttes ikke med en egentlig prøve, men det forventes, at man undervejs er aktivt deltagende.

Hvert kursus bliver ledet af en kvindelig og en mandlig kursusleder.

Kurset er et internatkursus over to weekender og afholdes to forskellige steder i landet. Det er ikke muligt at dele deltagelse i et kursus op. Man skal således deltage i begge de fastlagte weekender.

Kursets indhold er valgt for dels at medvirke til, at ansøgeren får undersøgt sit adoptionsmotiv og sin forælderevne, dels at informere om adoptivbarnets særlige situation, og hvad den indebærer for de kommende forældre.

I løbet af de første kursusdage er fokus på dig som kommende adoptivforælder - på din vej imod beslutningen om adoption. Vi beskæftiger os med betydningen af barnløshedsproblematikken, forestillingen om det biologiske barn, samlivet og de historier, vi bærer med os ind i forældreskabet - historier om, hvordan vores egen opvækst har været – vores tilknytningshistorie. Eneadoptanternes særlige situation og dannelsen af eneforælderfamilien med et adoptivbarn bliver også berørt.

Derudover vil der blive stillet skarpt på livet som adoptivfamilie, barnets biologiske forældre og barnets opvækstvilkår før adoptionen.

På sidste kursusdag vil vi se nærmere på, hvad tilknytning betyder for barnet, på dannelsen af jeres fælles tilknytningshistorie, det første møde og den første tid derefter.

Efter endt kursusforløb skulle din parathed til at forstå adoptivbarnets og adoptivfamiliens særlige vilkår være blevet udbygget, og den endelige beslutning om, hvorvidt du vil gå videre i adoptionsforløbet, vil stå klarere.

Kursets fokuspunkter

Dig, som kommende adoptivforælder:

  • Din vej mod beslutningen om at adoptere.
  • Barnløshed.
  • Forestillingen om det biologiske barn.
  • Din egen opvækst og tilknytningshistorie.
  • Eneforælderfamilien.

Livet som adoptivfamilie:

  • Barnets biologiske/oprindelige forældre.
  • Barnets vilkår før adoptionen.
  • Barnets tilknytningshistorie.
  • Den første tid sammen.
  • Dannelsen af fælles tilknytningshistorie.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 23/09 2020

Sidst opdateret 23/09 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring