Gå til indhold

Aldersændring ved adoption

Hvis du efter hjemtagelsen af dit adoptivbarn har mistanke om, at dit barn er ældre eller yngre end det, der står på barnets papirer, kan Ankestyrelsen ændre barnets alder.

Hvis du får mistanken allerede inden hjemtagelsen, bør du kontakte din formidlende organisation, sådan at eventuelle fejloplysninger om barnet kan blive rettet, inden I rejser hjem.

Styrelsen tager kun stilling til aldersændringer for adoptivbørn. Vi behandler ikke henvendelser om f.eks. flygtningebørn.

Udtalelse fra Retslægerådet

Hvis du mener dit barns alder skal ændres med mere end tre måneder, beder Ankestyrelsen om en udtalelse i sagen fra Retslægerådet.

For at vi kan behandle sagen, skal du sende følgende oplysninger om dit barn til Ankestyrelsen:

  • En røntgenundersøgelse af venstre hånd og håndled.
  • En tandstatus inklusive en røntgenundersøgelse af tænderne.
  • En somatisk undersøgelse udført af en speciallæge i pædiatri (børnelæge), der indeholder en beskrivelse af barnets fysiske udvikling og et skøn over barnets alder i forhold til den beskrevne udvikling. Undersøgelsen omfatter normalt også en vurdering af barnets psykologiske udvikling. Hvis den ikke gør det – eller hvis der er særligt behov for belysning af den psykologiske udvikling – er det værdifuldt med en supplerende undersøgelse hos psykolog eller psykiater (gerne en skolepsykolog).

Når vi har modtaget udtalelsen fra Retslægerådet, tager Ankestyrelsen stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Fejl i barnets papirer

Ankestyrelsen kan ændre et barns alder, hvis det er åbenlyst, at der f.eks. er sket en skrivefejl i løbet af afgiverlandets sagsbehandling, eller hvis afgiverlandet anerkender, at den officielle fødselsdato er fejlagtig og accepterer den dato, som du ønsker som barnets fødselsdato.

Grundlaget og baggrunden for, at afgiverlandet er kommet frem til at anerkende fejlen og acceptere den nye fødselsdato skal fremgå af dokumentationen for ændringen.

Det er yderst vanskeligt at ændre fødselsdatoen for et hittebarn, da det altid er uvist, hvornår barnet er født.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring