Gå til indhold

Bangladesh

I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager.

Den hollandske rapport beskriver, at direktøren for Terre des Hommes Danmark mistænkes for at være en af flere bagmænd i en systematisk, ulovlig adoptionsformidling fra Bangladesh, hvor børn blev bortadopteret, uden de biologiske forældre var vidende om det. De alvorlige anklager, som lederen af Terre des Hommes Danmark sættes i forbindelse med, rejser en mistanke om, at lederen af en dansk adoptionsformidlende organisation selvstændigt udøvede ulovlig adfærd ved at formidle den slags ulovlige adoptioner.

Formålet med Ankestyrelsens undersøgelse har været at tilvejebringe oplysninger og viden om de anklager, der rejses mod direktøren for Terre des Hommes Danmark, og den mulige betydning for formidlingen til Danmark.

Ankestyrelsen konkluderer følgende i undersøgelsen:

  • at anklagerne mod Terre des Hommes Danmark rettede sig mod kontaktpersonen i Bangladesh og dermed ikke imod den danske direktør
  • at to af de øvrige personer, der ifølge Hollandsrapporten blev rejst anklager mod, har været ansvarlige for frigivelsen og overdragelsen af værgemålet i flere af de konkrete adoptionssager, Ankestyrelsen har gennemgået. Der er dog kun sparsomme oplysninger til rådighed i de konkrete sager, og det har ikke været muligt at tilvejebringe Terre des Hommes Danmarks generelle sager om formidlingen fra Bangladesh. Derfor har det ikke været muligt at foretage en nærmere afdækning af de faktiske omstændigheder i de konkrete adoptioner

Se hele undersøgelsen her (Åbner i nyt vindue)

Se en handicaptilgængelig version af undersøgelsen her (åbner i nyt vindue)

Generelt set har der efter nutidige standarder for international adoptionsformidling utvivlsomt ikke været tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i det bangladeshiske adoptionssystem i perioden 1975-82, eller i den danske formidling til at sikre, at barnets bedste var det styrende princip i den enkelte adoption. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der ikke eksisterede tilstrækkelig regulering af international adoption, og at der generelt er sparsomme oplysninger i de konkrete adoptionssager om bl.a. barnets baggrund og frigivelse. Samtidig var der i den pågældende periode ingen regulering af pengestrømmene forbundet med adoptionerne, hvilket kan have skabt en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur.

Det kan derfor ikke udelukkes, at metoder til ulovlig fjernelse af børn, som beskrevet i den hollandske rapport, har gjort sig gældende i de danske sager.

Efter offentliggørelsen af undersøgelsen, blev Ankestyrelsen opmærksom på, at et antal af Justitsministeriets og Adoptionsnævnets sager vedrørende adoptionsformidlingen fra Bangladesh ved en fejl ikke indgik i den oprindelige gennemgang af arkivmaterialet. Ankestyrelsen iværksatte derfor en gennemgang af de pågældende sager.

Se tillægsnotat til undersøgelsen her (åbner i et nyt vindue)

Her kan du læse mere om hvilke muligheder du har som adopteret fra Bangladesh, hvis du har mistanke om, at der er sket noget ulovligt i din adoptionssag. 

Sidst opdateret 10.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring