Gå til indhold

Chile

Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Chile i årene 1978 til 1988.

I rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988” konkluderer Ankestyrelsen, at det efter Ankestyrelsens vurdering ikke kan afvises, at adoptionsformidlingen fra Chile til Danmark gennem AC Børnehjælp i perioden 1978 til 1988 har været forbundet med ulovlig adfærd i Chile.

Hvis du er adopteret fra Chile og ønsker, at Ankestyrelsen skal gennemgå din sag, kan du rette henvendelse til os.

Hvis du vil søge efter biologisk slægt i Chile, er der mulighed for hjælp her:

Sename (den chilenske centralmyndighed for adoption)
Sename kan hjælpe med at søge efter biologisk slægt og oplysninger om egen baggrund, hvis du er fyldt 18 år.

Du skal udfylde og indsende en formular med en række oplysninger til Sename. Vi gør opmærksom på, at det vil lette dialogen, hvis du henvender dig på spansk.

Oplysninger om søgen efter biologisk slægt på Senames hjemmeside:

Senames formular til hjælp om søgen efter biologisk slægt:

Den strafferetlige efterforskning i Chile
Den strafferetlige efterforskning i Chile består af en generel afdækning af ulovligheder forbundet med adoptioner fra Chile og en efterforskning af individuelle sager.

Den strafferetlige efterforskning behandler, så vidt Ankestyrelsen er orienteret, alle klager. Der kan dog gå op mod to år fra den strafferetlige efterforskning modtager din klage til efterforskningen sættes i gang. Det skyldes et stort antal henvendelser.

Hvis du ved, at din adoptionssag allerede indgår i den strafferetlige efterforskning, kan du få oplysninger om sagen ved at henvende dig direkte til den strafferetlige efterforskning.

Hvis du vil klage over din adoptionssag til den strafferetlige efterforskning i Chile, kan du udfylde en formular online.

Formularen sendes herefter til den strafferetlige efterforskning: adopcionesirregulares@investigaciones.cl

Vi gør opmærksom på, at det vil lette dialogen, hvis du henvender dig på spansk.

Så vidt Ankestyrelsen er orienteret, fungerer efterforskningen på den måde, at en biologisk forælder kan indgive en officiel klage til den strafferetlige efterforskning med henvisning til sagsnummeret 1044-2018 (som er den strafferetslige efterforsknings generelle sag til henvendelserne).

Det samme kan en adopteret. Den strafferetslige efterforskning forsøger derefter at matche henvendelserne og indsamle oplysninger om involverede aktører med henblik på et eventuelt strafferetligt efterspil.

Chilean Adoptees Worldwide (CAW)
Chilean Adoptees Worldwide er en organisation for adopterede fra Chile over hele verden. Organisationens formål er at hjælpe adopterede fra Chile med at blive genforenet med deres biologiske familier. CAW har et bredt netværk i Chile, herunder et direkte samarbejde med Sename og den strafferetlige efterforskning.

Hvis du ønsker hjælp fra CAW til at søge efter biologisk slægt, skal du anvende en formular, der findes på deres hjemmeside: 

Nos Buscamos
Nos Buscamos (”Vi Søger”), er en chilensk organisation, hvis mission er at genforene adopterede med deres biologiske familier og at støtte og vejlede adopterede fra Chile. Organisationen arbejder bl.a. med søgen efter biologisk slægt via deres egen DNA-database.

Hvis du ønsker hjælp fra Nos Buscamos til at søge efter biologisk slægt, skal du udfylde en formular, som du finde på organisationens hjemmeside:

Hjælp til adopterede i Danmark

Ankestyrelsen har PAS-tilbud (Post Adoption Service) tilpasset voksne adopterede. Voksne adopterede kan f.eks. søge om individuel rådgivning.

Danish International Adoption (DIA) kan hjælpe dig med at få indsigt (aktindsigt) i din adoptionssag. DIA kan også hjælpe med f.eks. tilbagerejser eller kontaktetablering.

Sidst opdateret 19.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring