Gå til indhold

Chile

Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Chile i årene 1978 til 1988.

I rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988” konkluderer Ankestyrelsen, at det efter Ankestyrelsens vurdering ikke kan afvises, at adoptionsformidlingen fra Chile til Danmark gennem AC Børnehjælp i perioden 1978 til 1988 har været forbundet med ulovlig adfærd i Chile.

Hvis du er adopteret fra Chile og ønsker, at Ankestyrelsen skal gennemgå din sag, kan du rette henvendelse til os.


Hvis du vil søge efter biologisk slægt i Chile, er der mulighed for hjælp her:


Den danske ambassade
Den danske ambassade i Santiago er blevet styrket over de næste to år, med det formål at hjælpe danskere adopteret fra Chile, som ønsker at forsøge at finde frem til deres oprindelige slægt og få nærmere kendskab til deres adoptionshistorie. Ambassaden kan hjælpe med at igangsætte processen hos de chilenske myndigheder samt hjælpe med at følge op på sagerne gennem de ansvarlige myndigheder i Chile.

Alle danskere adopteret fra Chile, uanset tidspunkt for adoptionen og sprogkundskaber, kan tage kontakt til Andreas Høj Fierro på sclamb@um.dk og få sat et introduktionsmøde op. Mødet kan både være virtuelt eller fysisk.

Hjælp til adopterede i Danmark

Ankestyrelsen har PAS-tilbud (Post Adoption Service) tilpasset voksne adopterede. Voksne adopterede kan f.eks. søge om individuel rådgivning.

Danish International Adoption (DIA) kan hjælpe dig med at få indsigt (aktindsigt) i din adoptionssag. DIA kan også hjælpe med f.eks. tilbagerejser eller kontaktetablering.

Sidst opdateret 21.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring