Gå til indhold

Rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988”

Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Chile i årene 1978 til 1988.

I rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988” konkluderer Ankestyrelsen, at det efter Ankestyrelsens vurdering ikke kan afvises, at adoptionsformidlingen fra Chile til Danmark gennem AC Børnehjælp i perioden 1978 til 1988 har været forbundet med ulovlig adfærd i Chile.

Afdækningen er sket i forlængelse af en række henvendelser fra voksne adopterede fra Chile, som havde mistanke om, at der er handlet ulovligt i forbindelse med deres adoptioner. Efter en indledende gennemgang af oplysninger var det Ankestyrelsens vurdering, at der var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at adoptionsformidlingen fra Chile kunne være forbundet med ulovlig adfærd og dermed for at iværksætte en generel afdækning.

På baggrund af Ankestyrelsens vurdering bad social- og ældreminister Astrid Krag i september 2020 Ankestyrelsen om, at iværksætte en generel afdækning af adoptioner fra Chile til Danmark.

Formålet med en afdækning af et historisk formidlingssamarbejde er først og fremmest at sikre de adopteredes ret til egen historie og at understøtte mulighederne for bistand hertil. Derfor har Ankestyrelsen i afdækningen søgt at tilvejebringe viden om generelle forhold i adoptionsformidlingen fra Chile i den pågældende periode, herunder om eventuelle ulovlige forhold. Ankestyrelsen har også gennemgået oplysningerne fra i alt 31 konkrete sager om adoption fra Chile.

Endelig har Ankestyrelsen undersøgt, om der er myndigheder eller organisationer i Chile, som de adopterede kan rette henvendelse til, hvis de ønsker at få flere oplysninger om deres adoptionssag.


Hent publikationen

Sidst opdateret 21.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring