Gå til indhold

PAS (Post Adoption Services)

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptivfamilier.

I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. i hverdagssituationer, som ikke fungerer godt, eller hvis familien kommer i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.  

Om PAS-ordningen

Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede før og efter adoptionen. Danmark er forpligtet til at fremme dette arbejde gennem Haagerkonventionen.

PAS i Danmark udvikles og administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat.

PAS-ordningens tilbud omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner. Er du adopteret ved familie- eller stedbarnsadoption, kan PAS-ordningens tilbud ikke benyttes.

For dig som adoptant

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adoptant:

For dig som adopteret 

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adopteret:

For dig som fagperson

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som fagperson: 

Kan en kommune eller anden myndighed gøre brug af PAS-ordningen?

Kommuner og andre myndigheder kan kun gøre brug af PAS-ordningen i forbindelse med PAS-undervisning. Undervisningen er generel og omhandler aldrig et konkret barn. 

Alle andre opgaver til brug for kommuner, skoler, institutioner og privatpersoner med flere (eksempelvis møder, konsultativ vejledning, udredninger og udtalelser med videre) tilbydes ikke under PAS-ordningen. 

PAS-rådgivningen kan ikke erstatte kommunernes vurdering af en given families behov for behandling. PAS-områdets tilbud kan heller ikke erstatte et kommunalt tilbud om behandling. Det er kommunen, der har behandlingsforpligtelsen. 

PAS-evaluering

2023 PAS-evaluering

2016  PAS-evaluering
2015  PAS-evaluering

Sidst opdateret 24.04.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring