Gå til indhold

Artikler: Børnegrupper for adopterede

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning og undervisning til adoptivfamilier. Nu er vi klar med et tilbud, som, så vidt vi ved, er det første af sin art: Samtalegrupper for adopterede børn.

Af chefkonsulent og autoriseret psykolog Anita Berner

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, april 2015.

Mange adopterede børn har emner, tanker og spørgsmål, som de kan føle, at de står alene med. Børnene kan opleve at stå alene på grund af loyalitet overfor deres adoptivforældre, eller simpelthen fordi de er alene - de kender ikke andre adopterede. Og selvom de kender andre adopterede, så ved de ikke, hvordan de skal tale om det, fordi det er undertrykt, fortrængt eller blot fordi de ikke har ord for det. Med Ankestyrelsens nye børnegrupper skaber vi nu en mulighed for at tale med ligesindede under vejledning af adoptionskonsulenter.

Hvad er børnegrupper?

Børnegrupperne er samtalegrupper for adopterede børn, hvor børnene får mulighed for at møde ligesindede, som alle har det tilfælles, at de er adopterede. Børnene grupperes primært efter alder, og der vil højst være to års forskel i alderen på deltagerne.

Børnene vil mødes hver 14. dag i to timer, og gruppen vil blive styret af to af vores adoptionskonsulenter – én af hvert køn. Vi starter med en gruppe for 12-14-årige i København, og planen er at følge op med flere grupper andre steder i landet.

Et møde med ligesindede

Det, som de adopterede børn kan stå alene med, kan være:

 • Jeg er blevet forladt af mine forældre.
 • Jeg ligner ikke min danske familie.
 • Jeg har to sæt af forældre.
 • Jeg tænker på, om jeg mon har biologiske søskende.
 • Jeg tænker på, hvordan mine biologiske forældre ser ud, om de lever, og om de har det godt.
 • Jeg tænker på, om mine biologiske forældre måske har beholdt andre børn, men ikke mig.
 • Jeg tænker på, hvorfor. Var jeg mon ikke sød nok? Køn nok? Var jeg besværlig?
 • Jeg tænker på, om de tænker på mig.

Adoptionskonsulenterne vil hjælpe børnene til at få lyttet og talt sammen på måder, de måske aldrig har prøvet før.

I grupperne kan det pædagogisk tematiseres således for børnene:

 • Min livshistorie
 • Tanker og følelser om at være adopteret
 • Om at høre til - forholdet til venner, familie og skole
 • At leve med sin særlige historie.

I børnegrupperne søger vi at give børnene mulighed for at genkende sig selv i fællesskabet og dermed styrke den enkeltes identitetsudvikling: Hvem er jeg? Er der andre, der er som mig? Er der andre, der har det som mig?

Adoption påvirker

I børnegrupperne er der også mulighed for at arbejde med den påvirkning, som adoptionen har haft på barnet.

Børn, der er blevet bortadopterede, har været udsat for den store belastning, det er at miste sine forældre. I situationen er det noget, som barnet ikke har kapacitet til at håndtere rent modenhedsmæssigt. Der er mange børn, der ikke husker noget fra tiden, før de blev adopteret. Men deres krop husker.

Den stress, barnet har oplevet tidligt i livet ved miste sine forældre, kan betyde, at det adopterede barn senere i livet ofte vil reagerer kraftigere på stress og pres end andre børn. Det er der mange forældre med adopterede børn, der vil nikke genkendende til.

I børnegrupperne vil der blive mulighed for at komme lidt tættere på sine egne og andres reaktioner og særtræk. Ved at få øje på fællestræk hos hinanden kan man blive bedre til at forstå sig selv, kende sig selv og forholde sig til sig selv via mødet med andre ligesindede.

Det starter med en samtale

Når vi sammensætter en børnegruppe, taler vi med det adopterede barn og forældrene. Det gør vi for at familien, barnet og adoptionskonsulenterne kan lære hinanden lidt at kende og også for at være sikre på, at de børn, der starter i gruppen, rent faktisk er de børn, der har lyst, er klar, har evne og overskud til at være i en gruppe med ligesindede.

Det er OK ikke at have lyst eller ikke at være klar til at tale om det at være adopteret i en gruppe. Disse børn skal ikke presses ind i et gruppeforløb, men det kan være godt for dem at vide, at tilbuddet er der.

Hvis forældre er i tvivl, er rådet: Spørg barnet. Læs denne artikel med barnet, og spørg dit barn, om I skal sende ansøgningsskemaet.

Hvis I vil vide mere eller udfylde et spørgeskema, så besøg ast.dk. Spørgeskemaet skal udfyldes og indsendes, så inviterer vi til en samtale, og derefter vil den endelige udvælgelse ske. Der vil være mulighed for at komme på en venteliste.

Læs mere om børnegrupper

Flere børnegrupper i vente

Vi tror, at mange vil benytte sig af tilbuddet, da vi i vores arbejde med adopterede og deres familier har oplevet et stort behov.

Når vi ved, hvor stor efterspørgslen er, og hvor i landet behovet findes, vil vi lave flere børnegrupper.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring