Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 april 2015

Læs om børnegrupper for adopterede, botilbud, nordiske landes sociale udgifter, vejviser for trossamfund og ståstøttestativer.

Børnegrupper for adopterede

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning og undervisning til adoptivfamilier. Nu er vi klar med et tilbud, som, så vidt vi ved, er det første af sin art: Samtalegrupper for adopterede børn. 

Læs hele artiklen "Børnegrupper for adopterede".

Botilbud skal matche borgerens behov

Når en borger visiteres til et botilbud, skal ikke kun botilbuddets fysiske rammer, men også støtten i tilbuddet matche borgerens behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et længerevarende botilbud. Kommunerne skal være opmærksomme på forskellen på tilbud efter almenboligloven og serviceloven.

Læs hele artiklen "Botilbud skal matche borgerens behov".

Danskere bruger flere penge på socialområdet end andre i Norden

Danmark er det land i Norden, hvor de sociale udgifters andel af bruttonationalproduktet er størst. Udviklingen i Danmark har været stigende siden 2000, og tendensen er den samme for andre nordiske lande.

Læs hele artiklen "Danskere bruger flere penge på socialområdet end andre i Norden".

Ny vejviser for trossamfund

Danske trossamfund har længe ønsket bedre information om, hvilke pligter og rettigheder de har i forhold til dansk lovgivning. Derfor har trossamfund nu fået en samlet indgang til det danske system via Ankestyrelsens hjemmeside.

Læs hele artiklen "Ny vejviser for trossamfund".

Et ståstøttestativ kan både være et hjælpemiddel og et redskab til behandling eller træning

Det kan have stor betydning for en borger, om kommunen vurderer, at et ståstøttestativ til et barn er et hjælpemiddel eller et behandlings- eller træningsredskab. Det bestemmer nemlig, om familien kan få støtte efter serviceloven. I en ny principafgørelse vurderer Ankestyrelsen, at et ståstøttestativ skal betragtes som et hjælpemiddel, hvis hovedformålet er at afhjælpe barnets manglende ståfunktion. 

Læs hele artiklen "Et ståstøttestativ kan både være et hjælpemiddel og et redskab til behandling eller træning".

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring