Gå til indhold

Artikel: Ny vejviser for trossamfund

Danske trossamfund har længe ønsket bedre information om, hvilke pligter og rettigheder de har i forhold til dansk lovgivning. Derfor har trossamfund nu fået en samlet indgang til det danske system via Ankestyrelsens hjemmeside.

Af fuldmægtig Sofie Rishøj

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, april 2015.

Siderne for trossamfund er blevet flyttet til Kirkeministeriets hjemmeside.

km.dk

Det kan være svært at vide, hvordan man får et CVR-nummer, eller hvor man henvender sig, hvis man vil høre om mulighederne for at oprette en skole eller gerne vil have lov at vie folk i et trossamfund.

Det er blandt andet det, som ast.dk/trossamfund skal hjælpe med.

Hvor skal man henvende sig?

Flere trossamfund har givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at skaffe oplysninger om deres pligter og rettigheder. Det er heller ikke altid let at finde ud af, hvilke myndigheder man kan henvende sig til med specifikke spørgsmål. Nem adgang til relevant information er et led i regeringens strategi for at styrke trossamfundenes viden om de dele af dansk lovgivning, der er særlig relevant for dem.

Ministerier har bidraget

Ankestyrelsen har under arbejdet med hjemmesiden hørt samtlige ministerier, om de kunne bidrage med information, der var relevant for trossamfund i Danmark. Ministerierne sendte herefter en tekst ind, som vi har bearbejdet og brugt som en indgangsvinkel til det pågældende område.

Korte introduktioner og relevante links

Den nye hjemmeside indeholder rådgivning til trossamfund og formidler kontakt til de relevante myndigheder vedrørende spørgsmål om godkendelse af trossamfund, skatteforhold, regnskab, ansøgning om vielsesbemyndigelse, indrejse- og opholdsregler for religiøse forkyndere, etablering og brug af begravelsespladser mv.

Hjemmesiden er overvejende en kort introduktion til de forskellige emner. Desuden er der link videre til andre offentlige hjemmesider, hvor trossamfundene kan finde svar på mange spørgsmål.

Det er meningen, at siderne skal udvikle sig, efterhånden som der dukker nye spørgsmål op. Det er også muligt for trossamfund at ringe til Ankestyrelsen og få hjælp. Hjælpen vil dog oftest være en vejviser til de ansvarlige myndigheder.

Siderne er ved at blive oversat til engelsk.

Strategi mod parallelle retsopfattelser

Den nye hjemmeside er oprettet som et led i regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser.  Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser fremlægger en række initiativer, der skal sikre, at borgernes retssikkerhed ikke krænkes.

Ankestyrelsens rolle

De fleste emner er som nævnt noget, hvor Ankestyrelsen ikke har særlige kompetencer, og derfor formidler viden fra andre offentlige myndigheder.

Imidlertid er der også nogle emner, hvor Ankestyrelsen er ekspert, og kan give grundigere vejledning. Det gælder for eksempel vielsesbemyndigelse, godkendelse som trossamfund og undervisning af religiøse forkyndere.

Vielsesbemyndigelse

Hvis et trossamfund eller en menighed er godkendt, kan de søge om, at deres religiøse forkynder (præst, imam, rabbiner mv.) får lov til at foretage vielser, der har borgerlig gyldighed. Ankestyrelsens vejleder trossamfund i dansk familieret, og i hvordan deres religiøse forkyndere kan opnå en vielsesbemyndigelse.

Ankestyrelsen behandler ansøgninger om vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere i anerkendte og godkendte trossamfund.

Godkendelse som trossamfund

En gruppe af myndige borgere, som tilhører en bestemt religion, kan søge om godkendelse som trossamfund eller menighed. Trossamfundet eller menigheden kan søge om, at en præst får lov til at foretage vielser, der har borgerlig gyldighed.

Hvis et trossamfund eller en menighed ønsker at blive godkendt, skal de sende en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. Ministeriet sender herefter ansøgningen til Det Rådgivende Udvalg. Udvalget tager stilling til ansøgningen og indstiller til ministeriet, om ansøgningen kan imødekommes eller ej. Herefter træffer ministeriet afgørelse i sagen.

Undervisning

Ankestyrelsen underviser også religiøse forkyndere, der har fået deres første opholdstilladelse fra og med den 1. oktober 2013. Herefter blev det nemlig en betingelse for at få forlænget en opholds- og arbejdstilladelse, at ansøgeren inden seks måneder gennemfører et undervisningsforløb om dansk familieret. Det gælder, hvis ansøgeren som led i sit virke som religiøs forkynder foretager eller ønsker at foretage vielser, med eller uden borgerlig gyldighed.

Kurserne i dansk familieret udbydes hvert kvartal som to-dages kurser, hvor Ankestyrelsen stiller med to jurister.

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring