Undervisning og kurser

Artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om vejledning og kurser
Artikel: Invitation til åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde
Åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde for kommunale faglige mellemledere og tovholdere - tilmeldingsfristen er den 5. april 2019.
Større udbud af læringsaktiviteter til kommunerne
Ankestyrelsen tilbyder nu kurser inden for alle vores fagområder til kommunerne og andre interessenter. Undervisningen bygger på den særlige og specialiserede viden, Ankestyrelsens har gennem de mange sager, vi behandler hvert år.
Artikel: Flere betalingskurser
I 2015 startede vi så småt med at tilbyde betalingskurser. De blev hurtigt fyldt, og antallet af kurser er steget kraftigt i 2016. I 2017 kommer der endnu flere.
Artikel: Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet
Task forcen på handicapområdet tilbyder igen et langt analyseforløb. Kommunerne kan ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet, og fristen er den 21. november 2016.
Artikel : De første erfaringer med faglige kurser til kommuner og andre
Sidste sommer begyndte Ankestyrelsen at tilbyde faglige kurser. Interessen har været stor, og i 2016 tilbyder vi endnu flere kurser.
Sidst opdateret 26.02.2019