Gå til indhold

62 nye kurser bidrager til bedre kvalitet i kommunernes sagsbehandling

Ankestyrelsen står nu klar med 62 nye kurser på blandt andet social, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet i 2021. Kurserne er en vigtig del af vores samlede praksiskoordinering, som skal bidrage til at styrke den juridiske kvalitet i førsteinstansernes sagsbehandling.

Af ankechef, Henrik Horster og analysechef, Nelle Seiersen 

Kurserne er et led i Ankestyrelsens praksiskoordinering

Torsdag den 3. december 2020 offentliggjorde vi vores kursuskatalog for 2021. Et kursuskatalog, som indeholder en lang række relevante praksisnære kurser inden for stort set alle vores lovområder.

Det er blandt andet kurser om:

  • Merudgifter til voksne
  • Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
  • Sygedagspenge under en arbejdsskadesag
  • Støtte til køb af bil
  • Hjælp til forældre til børn med handicap
  • Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre og netværk 

Se alle kurser og tilmeld dig her

Både kommuner, organisationer og kommunalbestyrelser kan få gavn af kurserne

Kurserne er relevante for kommunale myndighedssagsbehandlere, som kan holde sig juridisk up-to-date på deres sagsområder, og dermed træffe flere korrekte afgørelser. Ansatte i organisationer kan med kurserne få mere viden og et bedre overblik, så rådgivningen af medlemmer bliver bedst mulig.

Ved deltagelse i vores kurser kan kommunalbestyrelsesmedlemmer som er medlem af et børn og unge-udvalg også få indsigt i de regler, der gælder i sager, som skal behandles i dette udvalg. 

Vores mål er at styrke praksis i kommuner og andre førsteinstanser, så borgerne får den rigtige afgørelse

Det er helt afgørende, at vi stiller vores viden og juridiske ekspertise til rådighed for de sagsbehandlere, der dagligt træffer vigtige beslutninger om borgeres velfærdsydelser. Derfor er vi også glade for at kunne præsentere et katalog med mere end 60 nye kurser. 

Vi tilbyder også en række andre aktiviteter, der er med til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne og hos andre første instanser.

Ud over vores mange forskellige kurser er det også vigtigt for os at være i direkte dialog med fx kommunerne om blandt andet ny lovgivning.

Vi afholder fx dialogmøder om ny lovgivning, og vi offentliggør notater om lovgivning og praksis på baggrund af behandlingen af 1.200 kommunale tema-klagesager om året.  

Find vores temanotater her

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring