Gå til indhold

Undersøgelser

Artikler om undersøgelser fra Nyt fra Ankestyrelsen.

Artikel: Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager, hvor kommuner har taget stilling til borgeres behov for enten borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til at ansætte hjælpere. I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Artikel: En undersøgelse af erfaringerne med hjemmetræning

Hjemmetræning er blevet mere udbredt i landets kommuner, men der er fortsat både styrker og udfordringer ved ordningen. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af kommuners og forældres erfaringer.

Læs mere

Artikel: Undersøgelse af støtten til hjemløse borgere på forsorgshjem og herberger

Ankestyrelsen har undersøgt, om støtten til hjemløse borgere, der opholder sig på boformer, matcher behovet.

Læs mere

Artikel: Adoption uden samtykke – kommunernes erfaringer er begrænsede

Kender kommunerne reglerne, bruger de mulighederne og hvad med råd og vejledning på området? Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes brug af og kendskab til muligheden for adoption uden samtykke.

Læs mere

Artikel: Indsats for mennesker med handicap

Ankestyrelsen er en del af indsatsen mod diskrimination af mennesker med handicap. Vi har blandt andet lavet to større undersøgelser og senest startet en formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere

Artikel: Sociale tilbud og plejefamiliers erfaringer med socialtilsynet

Ankestyrelsen har undersøgt socialtilsynet set med de sociale tilbuds og plejefamiliernes øjne. Generelt er der tilfredshed, men også plads til forbedring.

Læs mere

Artikel: Kommunerne skelner sjældent mellem forskellige typer af længerevarende botilbud

Ankestyrelsens interviews med fire kommuner tegner et klart billede af, at interviewkommunerne i de fleste tilfælde ikke skelner mellem forskellige typer af længerevarende botilbud, men er meget opmærksomme på borgerens behov for støtte.

Læs mere

Artikel: Hvad ved kommunerne om ikke-vestlige børn og unges udlandsophold?

En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at mange af de udlandsophold, kommunerne kender til, er forlængede ferieophold. Ofte er det dog svært for kommunerne at vurdere, om et udlandsophold giver grund til bekymring.

Læs mere

Artikel: Inspiration til sagsbehandlingen om støtte til handicapbiler

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen fortæller om seks kommuners gode erfaringer med sagsbehandlingen, når en borger søger om støtte til handicapbil. Formålet er at inspirere andre kommuner.

Læs mere

Artikel: Mere viden om plejefamilier

Ankestyrelsen har undersøgt plejefamiliers baggrund og vilkår. Det skal hjælpe Børne- og Socialministeriet med at udvikle plejefamilieområdet.

Læs mere

Artikel: Magtanvendelse – et praksistjek af reglerne

Reglerne om magtanvendelse er svære at forstå, og de er ikke altid lige lette at bruge i medarbejdernes daglige arbejde. Det viser Ankestyrelsens interviewundersøgelse.

Læs mere

Artikel: Merudgifter til børn og unge – sådan bruger kommunerne reglerne

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager om merudgifter til børn og unge – i 32 af sagerne ville vi være kommet til det samme resultat som kommunen i alle dele af afgørelsen, hvis borgerne havde klaget.

Læs mere

Sidst opdateret 17.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring