Gå til indhold

Organisation

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om organisation.

Nyt web-ankeskema skal lette arbejdet i kommuner og Ankestyrelsen

Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet, som bruges ved kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet. Med den nye version af web-ankeskemaet bliver arbejdet lettere for både kommunerne og for Ankestyrelsen.

Læs mere

Ankestyrelsen fører selv retssager på arbejdsskadeområdet

I kølvandet på regeringens beslutning i 2017 om at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte indkøb af juridiske ydelser, har Ankestyrelsen besluttet selv at føre retssager på arbejdsskadeområdet. Fra januar 2018 og frem til nu har Ankestyrelsen hjemtaget og skal selv møde i 265 ud af 518 retssager på området.

Læs mere

Ny indgang til børn og unge på Ankestyrelsens hjemmeside

Mange børn og unge kommer hvert år i kontakt med Ankestyrelsen, fx i sager om anbringelse og i underretningssager. De er her helt centrale personer i vores sagsbehandling.

Læs mere

Ankestyrelsens digitale transformation

Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet, men i vores digitale transformation spiller introduktionen af robotter, algoritmer og vidensbaser også en stor rolle i dagligdagen.

Læs mere

Ny antidiskriminationsenhed skal kortlægge, oplyse og koordinere

Antidiskriminationsenheden er sat i verden for at arbejde med at mindske diskrimination på grund af etnicitet og handikap. Det sker ved at kortlægge omfanget og typerne af diskrimination, at gennemføre kampagner, at koordinere indsatser mod diskrimination samt understøtte virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen.

Læs mere 

Dialog mellem kommuner og Ankestyrelsen på handicapområdet styrker kvaliteten

En ny taskforce på handicapområdet hjælper kommunerne med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i et gensidigt samarbejde.

Læs mere 

Ankestyrelsens jurister møder nu i retssager på børneområdet

Hidtil har Kammeradvokaten forberedt og ført børnesager i retten på Ankestyrelsens vegne. Men nu er vi ved at hjemtage retssagsbehandlingen af en del af børnesagerne.

Læs mere 

Myndigheden skal dokumentere, at et digitalt brev er nået frem

Hvis en borger mener, at et digitalt brev fra en myndighed ikke er nået frem, er det myndigheden, der skal dokumentere, at det er sket. En principafgørelse belyser, hvordan myndigheden kan dokumentere det.

Læs mere

Ankestyrelsen – nu med kursussekretariat

Den 10. juni 2015 er vi gået i luften med fagkurser til kommuner, vores øvrige samarbejdspartnere og andre interessenter.

Læs mere 

Juridisk hotline – nu endnu mere brugbar

Siden maj 2015 har sagsbehandlere i kommunerne kunne bruge en ny version af juridisk hotline. Den giver meget bedre søgemuligheder og viser langt flere svar online.

Læs mere

Kvaliteten i afgørelserne er vigtig

Stort fokus på at nedbringe Ankestyrelses sagsbehandlingstider må ikke gå ud over kvaliteten.

Læs mere

Undervisning er også en del af Ankestyrelsens arbejde

Ankestyrelsens opgave er ikke blot at behandle klager. Vi hjælper også sagsbehandlere i kommunerne til at blive bedre klædt på, så de kan træffe de rigtige afgørelser. Over sommeren har vi for eksempel holdt kursus for de fem nye socialtilsyn fra henholdsvis Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring kommuner. Det blev fem dage fyldt med forvaltningsret og masser af god dialog.

Læs mere 

Ankestyrelsen har vendt udviklingen

Fortællingen om Ankestyrelsen i 2014 og 2015 må nødvendigvis have de kortere sagsbehandlingstider som udgangspunkt. Fokus har været på målrettet arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Og sådan vil det fortsat være i årene frem. Samtidig – og som et led i arbejdet med sagsbehandlingstiderne – er Ankestyrelsen undergået en forandring, og ser nu meget anderledes ud, end for nogle år siden.

Læs mere 

Sidst opdateret 17.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring