Gå til indhold

Artikel: Dialog mellem kommuner og Ankestyrelsen på handicapområdet styrker kvaliteten

En ny taskforce på handicapområdet hjælper kommunerne med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i et gensidigt samarbejde.

Af specialkonsulent Christina Bergsted Andersen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2015.

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, og formålet er at styrke kvaliteten i kommunernes indsats over for borgere med handicap. Det sker via skræddersyede forløb til den enkelte kommune og i tæt dialog med sagsbehandlere og andre fagpersoner.

Tilfredshed

Arbejdet er gået i gang i år, og de første erfaringer viser, at kommunerne er interesserede i det, vi kan tilbyde. Foreløbig har der også været stor tilfredshed med de forløb, vi allerede har gennemført.

For eksempel skriver Rudersdal Kommune i forbindelse med en evaluering af et kort forløb: ”Der er stor tilfredshed med, at der blev taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra vores daglige arbejde, og at I på den måde ”gik lige til benet”, fremfor hvis sagsbehandlerne skulle have været på et mere overordnet § 100-kursus”.

Korte og lange forløb

Taskforcens tilbyder længerevarende og korte forløb, som alle kommuner kan søge om. Vi udbyder to længerevarende forløb og 15 til 20 korte forløb årligt.

Forløbene bliver tilrettelagt i tæt dialog med kommunerne, og vi tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i det daglige arbejde.

De lange analyse- og udviklingsforløb indeholder en omfattende analyse af kommunens arbejde på området. Her vil vigtige elementer blandt andet være:

  • konkret sagsbehandling
  • faglig ledelse 
  • organisering.

Et længerevarende forløb samler rådgivningstilbud på tværs af institutionen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i en skræddersyet pakke til den enkelte kommune.

Et kort forløb kan vare en eller to dage med undervisning inden for et afgrænset område, der er skræddersyet til den enkelte kommunes særlige behov. Korte forløb kan bestå af enkeltstående oplæg eller mindre læringsforløb. De kan indeholde rådgivning og sparring og kan for eksempel styrke lederes og medarbejderes juridiske og socialfaglige viden.

Indtil nu er der gennemført to korte forløb, i Rudersdal og Stevns kommuner.

Lyngby-Taarbæk er partnerskabskommune på de lange forløb. Her er vi ved at lægge sidste hånd på den endelige analyserapport, der kan danne baggrund for et udviklingsforløb.

Taskforcen på handicapområdet

Taskforcen skal støtte udviklingen af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling og dermed skabe et forbedret grundlag til at træffe korrekte afgørelser på. Fokus er på en helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for borgere med handicap på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

Taskforcen på handicapområdet er en del af regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013 ”Et samfund for alle” og er finansieret af satspuljeaftalen.

Taskforcen bygger på inspiration fra en tilsvarende taskforce på børneområdet, som har fungeret i flere år.

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring